Šodien, 14.maijā, tiešsaistē notiek Liepājas Universitātes sadarbībā ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju, Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju, Latvijas Logopēdu asociāciju, Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju, Britu padomi Latvijā, Gētes institūtu Rīgā un Liepājas Izglītības pārvaldi rīkotā 18. starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva", informē Liepu galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Konferences atklāšanā tās dalībniekus uzrunāja Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola: "Prieks vērot, kā konference aug un piesaista sadarbības partnerus. Tikai sadarbībā varam rast risinājumus, kā valodu mācīt un mācīties. Domājam par metodiku un saturu. Svarīga ir mūsu pozitīvā attieksme pret valodu un tās lietojumu. Novēlu rast ne tikai domubiedrus, bet arī oponentus, jo tikai diskusijās varam nonākt pie risinājuma."

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane, uzrunājot speciālistus, kuri diskutē par valodu apguvi, sacīja: "Mainīgā pasaulē ir dažas drošas lietas – katrs bērniņš, kurš nāks pasaulē, mācīsies runāt dzimtajā valodā un katrs, visticamāk, mēģinās apgūt vēl kādu valodu."

 Konferences rīkošanā piedalās Humanitāro un mākslas zinātņu un Pedagoģijas sociālā darba fakultātes, darbs notiek paralēli četrās sekcijās, kurās pētnieki runā par lingvistikas, lingvodidaktikas, pedagoģijas un psiholoģijas jautājumiem, runas un valodas traucējumiem un to korekciju un profilaksi, valodas vidi Latvijā, latviešu valodas kā svešvalodas apguvi un citām ar valodu saistītām tēmām. Konferences noslēguma daļā notiek arī divas meistarklases – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāji stāstīs par iespējām, ko digitālā vide piedāvā attālinātā mācību procesā, kolēģes no Islandes runās par problēmām logopēdijā.

Vairāk nekā 150 konferences dalībnieku vidū gan Liepājas Universitātes zinātnieki un viņu kolēģi no citām Latvijas augstskolām, studenti un skolotāji, gan pētnieki no Lietuvas, Krievijas, Grieķijas, Islandes, Vācijas, Ungārijas un Rumānijas.