Otrdien, 6.maijā, pulksten 14 Liepājas muzejā notiks sarīkojums skolu jaunatnei, kas veltīts 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 24.gadadienai.

Nu jau par tradīciju kļuvis, ka Liepājas muzejs maijā aicina ciemos skolēnus, lai kopīgi atcerētos 1990.gada 4.maija notikumus, kad pēc piecdesmit okupācijas gadiem Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti.

Ceļš uz neatkarību bija grūts. Latvijai brīvību neatguva vienā dienā. Jau 1986.gadā izveidojās brīvības cīnītāju grupa "Helsinki-86”, vēlāk 1988.gadā tika dibināta Latvijas Tautas fronte (LTF). Liepājā gandrīz katrā uzņēmumā, iestādē, skolā vai bērnudārzā liepājnieki veidoja savas LTF atbalsta grupas, lai pavisam drīz LTF Liepājas nodaļa kļūtu par otro lielāko tūliņ aiz Rīgas.

Par sūro ceļu uz neatkarību sarīkojumā stāstīs viens no "Helsinki-86” dibinātājiem Mārtiņš Bariss, lielāko atbalsta grupu līderi: Valija Lejniece no Piena kombināta, Astrīda Stūre no BORF, Antons Anspoks un Guntis Gūtmanis no "Sarkanā metalurga” (vēlāk –"Liepājas metalurgs”) un Indulis Ozoliņš no LTF Liepājas rajona nodaļas.

Pasākumu kuplinās mūziķis, Latvijas patriots Ivo Fomins ar grupu, informē Liepājas muzeja galvenā speciāliste Sandra Šēniņa.

Pēc pasākuma Liepājas muzejā bijušie tautfrontieši dosies uz kapsētu, lai godinātu aizsaulē aizgājušos Latvijas neatkarības idejas aizstāvjus. Tautfrontieši ziedus noliks gan uz bijušā Liepājas mēra, viena no LTF Liepājas nodaļas dibinātāja, Augstākās Padomes deputāta, vēlāk LR Labklājības ministra Teodora Eniņa kapavietas, gan Augstākās Padomes deputāta, Liepājas zvejnieku kolhoza "Boļševiks” (vēlāk – "Kursa”) priekšsēdētāja Vladimira Einiņa atdusas vietas.

Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” ir dokuments, ar kuru 1990.gada 4.maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922.gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme.

Šī deklarācija pasludināja 1940.gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju par starptautisku noziegumu, kā rezultātā vardarbīgi tika pārtraukta Latvijas valsts pastāvēšana, un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.

Deklarāciju pieņēma LPSR Augstākā Padome, kurā 1990.gadā tika ievēlēts 201 deputāts. Lai likumdevēji nobalsotu par deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu", bija nepieciešams 2/3 no deputātu skaita atbalsts jeb 132 balsis.

Ar 138 balsīm "par”, 0 "pret” (deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā nepiedalījās) un 1 "atturas” Augstākā Padome to pieņēma. Tika pasludināts pārejas posms no Latvijas Republikas Augstākās Padomes līdz 5. Saeimas sasaukšanai.

Deklarācijas pieņemšanas laikā pie Augstākās Padomes ēkas (tagad Saeimas ēka) pulcējās liels neatkarības atbalstītāju pulks, un deputāti pēc pozitīvā balsojuma tika ar sajūsmu sagaidīti Jēkaba ielā.