"Pie pleca plecs kā ierindnieki, Vēl tikko saukti zaldātos…" – Latvijas Tautas frontes (LTF) himnas vārdi, kuru autoram dzejniekam, rakstniekam, Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas priekšsēdētājam, Goda liepājniekam Olafam Gūtmanim šodien, 10. janvārī, apritētu 95 gadi.

Liepājnieki Olafu Gūtmani ievēlēja par LTF Liepājas nodaļas priekšsēdētāju 1990. gadā. Sekoja trauksmainais janvāra barikāžu un augusta puča laiks. Gūtmanis vienmēr turējās pie sava principa – "ja uzbrukt, tad lietojot pašus humānākos ieročus, kādi vien bijuši cilvēces rīcībā, ja aizstāvēties, tad jūtot aiz sevis katru pēdu Latvijas zemes, savu tautu un apzinoties, ka tālāk vairs nav kur apkāpties," atceras Sandra Šēniņa, Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" vadītāja.


Muzeja darbinieki un bijušie tautfrontieši šodien nolika ziedus un aizdedza piemiņas brīža sveces pie Olafa Gūtmaņa kapa Centrālkapos.


Uz Liepājas Valdes (tagad – Liepājas domes) kāpnēm 1991. gada 15. janvārī atbalsta mītiņā lietuviešu tautai. Pirmais no kreisās Olafs Gūtmanis. Andra Gertsona foto no Liepājas muzeja krājumiem