Ar Liepājas domes 14.decembra lēmumu amatos apstiprinātas divas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas un Bāriņtiesas locekle.

Ar 2018.gada 2.janvāri uz pieciem gadiem par Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekli ievēlēta Līga Spirģe. Viņa stāsies Ingas Fiļippovas vietā, kura beigs pildīt savus amata pienākumus. Bāriņtiesas locekļa amata pretendentu atlases komisija, izvērtējot pretendentus, kuri piedalījās konkursā, par piemērotu amatam atzina tieši Līgu Spirģi, kura apliecinājusi, ka vēlas pildīt Bāriņtiesas locekļa amata pienākumus un atbilst Bāriņtiesas likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām bāriņtiesas locekļa kandidāta prasībām.

Savukārt par pirmsskolas izglītības iestādes "Gailītis" vadītāju no 2018.gada 2.janvāra deputāti apstiprināja Eviju Harmsoni. Lēmums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas par Evijas Harmsones iecelšanu amatā. 29.novembrī komisija, izvērtējot pretendentus atbilstoši pilsētas domes nolikuma "Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikums" noteiktajai kārtībai, nolēma pirmsskolas izglītības iestādes "Gailītis" vadītāja amatam virzīt Eviju Harmsoni.

Konkursa kārtībā izraudzīta arī pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" vadītāja Ilona Palma -Trumare, kuru 14.decembrī deputāti apstiprināja amatā.