Jaunajā mācību gadā vairākās Liepājas izglītības iestādēs skolēni atgriezīsies izremontētās un modernizētās telpās. Jau pabeigti, vai tūlīt tiks pabeigti, remontdarbi gan skolās, gan bērnudārzos, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Šovasar paveikti remontdarbi Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Gailītis”, kur atjaunoti sanitārie mezgli un virtuves, tāpat atjaunota elektroinstalācija bērnudārzā “Delfīns”. Turpinās darbi bērnudārzā “Rūķītis”, kur tiek atjaunoti sanitārie mezgli un virtuves, kā arī bērnudārzā “Liepiņa”, kur tiek strādāts pie ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūves. Darbi tiks pabeigti līdz ar jaunā mācību gada uzsākšanu.

Šobrīd Liepājas Līvupes pamatskolā - attīstības centrā 60 000 eiro apmērā notiek lifta izbūve. Līdz ar jaunā mācību gada uzsākšanos remontdarbi noslēgsies arī Liepājas Centra sākumskolā, kur kopumā par 50 000 eiro atjaunota elektroapgādes sistēma un veikts griestu remonts. Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā par 25 000 eiro tiek stiprinātas nesošās konstrukcijas un, gatavojoties jaunajam mācību gadam, Liepājas 8. vidusskolā jau ir nomainīti sanitārie mezgli. Tāpat tiks mainīta arī elektroinstalācija dārziņos “Mazulītis” un “Dzintariņš”.

Tāpat ir noslēgti līgumi par projektēšanu, kas saistīti ar sanitāro mezglu renovēšanu Liepājas 7. vidusskolā, kā arī par Liepājas 8. vidusskolas telpu pielāgošanu bērnudārza četru grupiņu izveidei. Tiek gatavots arī projektēšanas uzdevums par 3. pamatskolas elektroapgādes sistēmas atjaunošanu un griestu remontu.

Paralēli tiek plānota ERAF projekta “Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” uzsākšana, kur, ieguldot aptuveni 2,7 milj. eiro, tiks uzlabota mācību vide Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, Liepājas 7.vidusskolā un Liepājas 8.vidusskolā. Tiks atjaunota ne tikai skolas kopējā infrastruktūra, uzlabotas mācību telpas,  bet arī iegādātas jaunas mēbeles un ieviestas IKT tehnoloģijas.

Remontdarbi tiek plānoti tā, lai nekādā veidā neietekmētu mācību procesu.