Lai ikviens bērns iegūtu pietiekamas latviešu valodas prasmes veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā, pašvaldība paplašina iespējas latviešu valodas apguvei mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs. Tāpēc jaunajā mācību gadā Liepājas bērnudārzos "Gailītis" un "Liesmiņa" pirmoreiz tiks atvērtas grupas ar apmācību valsts valodā, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Pirmsskolas izglītības iestādēs latviešu valodas apguve tiks integrēta mācību procesā un ikdienas saskarsmē. Paredzēts, ka PII  "Gailītis" un PII "Liesmiņa" prioritāri vieta tiks piedāvāta 2019. gadā dzimušajiem bērniem, kuri reģistrēti šajās iestādēs mazākumtautību izglītības programmā.  Maijā  iestāžu vadītāji sāks grupu komplektāciju jaunajam 2021./2022. mācību gadam un vecāki varēs izvēlēties mainīt mazākumtautību izglītības programmu uz latviešu valodu.

Valsts valodas apguvi paredz arī Vispārējās izglītības likuma 21. pants (1), kurš nosaka, ka "vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma" un  21. pants (2) – "pašvaldības pienākums ir nodrošināt iespēju visās tās padotībā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs apgūt pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā".