Pirmajās pēcjāņu dienās tika apstiprināti Liepājas Novada fonda projektu konkursa "Daba pilsētā" rezultāti – līdz gada beigām tiks realizēti divi projekti, kuru īstenošana izglītos pirmsskolas audzēkņus par dabas nozīmi cilvēku dzīvē pilsētā, informē fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Pirmsskolas izglītības iestādē "Gulbītis" tiks iekārtota komposta kaudze, kurā sliekas pārstrādās organiskos atkritumus auglīgā augsnē. Projekta rezultātā izveidotā komposta kaste ļaus bērnudārza audzēkņiem redzēt un piedalīties ne tikai augu audzēšanā, gan mēslošanā, bet arī mēslojuma veidošanā. Bērnudārzā apkārtnes veidošanā un labiekārtošanā aktīvi piedalās gan bērni, gan viņu vecāki.
Savukārt pirmsskolas izglītības iestādē "Liesmiņa" tiks izveidotas paaugstinātās dobes, lai katras grupas audzēkņi varētu audzēt dažādus augus. Projekta rezultātā izveidotās dobes dos iespēju bērniem pašiem sēt, kopt un novākt augus, rūpēties par to augšanas apstākļiem.

Katra projekta realizācijai tika piešķirts grants 150 EUR apmērā. Liepājas Novada fonda sadarbības partneri ir SIA Liepājas RAS un SIA Vides pakalpojumu grupa, kā arī Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa. Projektu konkurss "Daba pilsētā" ir daļa no Liepājas jauniešu foruma "mana nākotnes pilsēta" pirmā posma, kurā pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi domāja par savas pilsētas attīstību.