Liepājas Universitātes dienesta viesnīcas ēka Ganību ielā 36/48, kurā ir telpas, kas nav remontētas kopš ēkas uzcelšanas 1976.gadā, tagad iznomāta SIA "O.A.G.Projekti".

Liepājas Universitāte rektores Daces Markus valdīšanas laikā skaisti sakopusi savas galvenās ēkas Lielās ielas 14 fasādi, taču nav spējusi sakārtot studentu un pasniedzēju mājvietu jeb dienesta viesnīcu Ganību ielā 36/48, kurā ieejot var aci pret aci sastapties ar pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākuma interjeru.

Pašiem nespējot atrast līdzekļus, lai ēku izremontētu un sakārtotu, LiepU Senāts 28.maijā pieņēma lēmumu dienesta viesnīcu Ganību ielā 36/48 nodot nomā SIA "O.A.G.Projekti", un kopš 21.augusta ēku apsaimnieko nomnieks. Ēka nodota nomā uz divdesmit gadiem.

Saskaņā ar nomas līgumu, SIA "O.A.G.Projekti" ir jāpieņem darbā līdzšinējie dienesta viesnīcas darbinieki – dežuranti, sētnieki utt.

LiepU sabiedrisko attiecību vadītāja Simona Laiveniece portālam iepriekš sacīja: "Tā kā kopmītnēm Ganību ielā bija nepieciešams kapitālais remonts, valsts atbalsts studentu kopmītnēm netika plānots, bet no studentu veiktās maksas par kopmītņu izmantošanu būtiski uzlabojumi nevarēja tikt veikti, tika izsludināts konkurss par ēkas nodošanu nomā. Ar uzvarētāju tika noslēgts nomas līgums ar noteikumu, ka tiks veikti būtiski labiekārtošanas darbi. Par studentu maksu par kopmītņu izmantošanu joprojām lemj Liepājas Universitātes Senāts. Nomnieks veic darbinieku pārņemšanu, un esošie darbinieki saglabās savas darbavietas. Liepājas Universitātes darbinieku arodbiedrība piedalās šajā procesā, un viss notiek sadarbībā".