Noslēdzies kārtējais konkurss par Jūrniecības koledžas kopmītņu siltināšanu un beidzot ieviesta skaidrība par darbu veicēju, kas ir viens no iepriekšējo konkursu pretendentiem.

25.februārī pieņemts lēmums, ka Jūrniecības koledžas dienesta viesnīcas siltināšanas darbus veiks SIA "UPTK" par līgumsummu 289 293,77, kas ir nedaudz augstāka par iepriekš piedāvāto. Firma arī bija vienīgais pretendents, kurš pieteicās konkursam, līdz ar to "riņķa dancis" ap kopmītņu siltināšanu ir beidzies.

Jau rakstījām, ka pagājušā gada vasarā iepirkums par kopmītņu siltināšanu tika pārtraukts, lai mainītu tehnisko specifikāciju, un, iepirkumam noslēdzoties, par uzvarētāju pasludināja SIA "UPTK" ar līgumsummu 278 718,16 eiro. Kopumā konkursā piedalījās septiņi pretendenti, un viens no tiem – SIA "Vega 1" – Iepirkumu uzraudzības birojam iesniedza sūdzību par konkursa rezultātiem. Sūdzības lietvedība tika beigta, un uzvarētājs nemainījās, tāpēc "Vega 1" iesniedza sūdzību atkārtoti. Pēc tam konkurss tika pasludināts par pārtrauktu un tad atkal izsludināts.

 Šoreiz citu pretendentu nav. Arī laiks, kas palicis siltināšanas darbiem, ir stipri ierobežots – līdz 30.aprīlim. Šāds termiņš norādīts tādēļ ka beidzas projektam atvēlētais laiks – to līdzfinansē KPFI.