Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

Uzskatīt par nederīgu ELĪNAS BERNĀTES, pers. kods 1611XX–XXXXX, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas atestātu par vispārējo vidējo izglītību AB Nr. 014505, izsniegtu 2000.gada 22.jūnijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 07.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40203411604
Firma: SIA WiksMeh
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Fabrikas iela 4, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 04.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40008316939
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "CELTNIEKU 5"
Adrese: Celtnieku iela 5 – 3, Liepāja, LV–3401

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pirmajā izsolē pārdod nekustamā īpašuma 1/2 domājamo daļu no Baseina ielas 27/31–12, Liepājā, kadastra numurs 1700 901 1934, kas pieder Natalijai Laumakienei. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no – dzīvokļa īpašuma Nr.12, ar platību 40,9 m2 un pie tā piederošo 409/5243 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Liepājā, Baseina ielā 27/31–12. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 6600,00 EUR (seši tūkstoši seši simti eiro). Izsoles solis: 660,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 14.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 15.augusts plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 3.augustam jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Ineses Beitānes (reģ. Nr.LV32674811093, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (660,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Ja ir neskaidrības, lūgums zvanīt pa tālr. 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Brīvības iela 65–2, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 1284, kas pieder Lailai Piņķei. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 2, ar platību 47,6 m2 un pie tā piederošo 476/6548 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr. 1700 901 1284, kas atrodas Liepājā, Brīvības ielā 65. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro).Izsoles solis: 700,00 EUR (septiņi simti eiro un 00 centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 14.jūlijs, plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 15.augusts plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 3.augustam jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Ineses Beitānes (reģ. Nr.LV32674811093, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (700,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 52/56–107, Liepāja, kadastra numurs 1700 901 7802, kas pieder 1/2 Ilzei Ģelzei un 1/2 Andai Meļķei. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no – dzīvokļa īpašuma Nr.107, ar platību 23,4 m2 un pie tā piederošo 234/30582 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Liepājā, Oskara Kalpaka ielā 52/56–107. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 6300,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti eiro). Izsoles solis: 630,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 14.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 15.augusts plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 3.augustam jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Ineses Beitānes (reģ. Nr.LV32674811093, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (630,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Ja ir neskaidrības, lūgums zvanīt pa tālr. 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 72– NT18, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 3575, kas pieder Mehmet Turcu. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas NT18, ar platību 278,9 m2 un pie tā piederošo 2789/36087 kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, kas atrodas Liepājā, Oskara Kalpaka ielā 72, NT18. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 27 300,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti eiro). Izsoles solis: 2730,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 14.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 15.augusts plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 3.augustam jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Ineses Beitānes (reģ. Nr.LV32674811093, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (2730,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Ja ir neskaidrības, lūgums zvanīt pa tālr. 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vietas adrese: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pirmajā izsolē pārdod nekustamā īpašuma 1/2 domājamo daļu no Baseina ielas 27/31–12, Liepājā, kadastra numurs 1700 901 1934, kas pieder Kestutim Laumakis. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, juridiskā adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.12, ar platību 40,9 m2 un pie tā piederošo 409/5243 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Liepājā, Baseina ielā 27/31–12. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 6600,00 EUR (seši tūkstoši seši simti eiro). Izsoles solis: 660,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 14.jūlijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 15.augusts plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 3.augustam jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Ineses Beitānes (reģ. Nr.LV32674811093, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (660,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Ja ir neskaidrības, lūgums zvanīt pa tālr. 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Dmitrijam Komarovam piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Baltijas iela 9–43, Liepāja, kadastra Nr.17009005626. Parādnieks: Dmitrijs Komarovs. Piedzinēji: (a) BDR Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība, reģistrācijas Nr. 40008043690, Rīga, Aleksandra Čaka iela 97, LV–1011, (b) VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums – EUR 5500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009005626, ar kopējo platību 49,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 496/36632 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000020074003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020581. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009022981. Otrās izsoles sākumcena – EUR 4125,00. Izsoles solis – EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 8.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 8.augusts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 28.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 550,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRGIETA AUSMA MACKUS, personas kods 300329–XXXXX, miršanas datums 22.02.2001.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGRĪDA VESPERE, personas kods 161153–XXXXX, miršanas datums 29.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS PLŪME, personas kods 060848–XXXXX, miršanas datums 20.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDVĪNS LAMBERGS, personas kods 150932–XXXXX, miršanas datums 14.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANTOŅINA GAVRIĻUKA, personas kods 180242–XXXXX, miršanas datums 21.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARINA MAĻUTA, personas kods 220941–XXXXX, miršanas datums 13.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS TAPIŅŠ, personas kods 210939–XXXXX, miršanas datums 05.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIGFRĪDA ZAVECKA, personas kods 111238–XXXXX, miršanas datums 19.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GENADIJS ZINOVJEVS, personas kods 040650–XXXXX, miršanas datums 11.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIJMATS MAMEDOVS, personas kods 070134–XXXXX, miršanas datums 22.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIGARS GRAVA, personas kods 150466–XXXXX, miršanas datums 13.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS BRAUNS, personas kods 051157–XXXXX, miršanas datums 05.12.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FALIHS HAZIJEVS, personas kods 210933–XXXXX, miršanas datums 03.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA MŪRNIECE, personas kods 210451–XXXXX, miršanas datums 08.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401