Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Satiksmes ierobežojumi FIA Eiropas rallija čempionāta posma norises laikā


No 2022. gada 1. līdz 3. jūlijam Liepājā, Talsos un minēto pilsētu apkārtnē esošajos novados norisināsies FIA Eiropas rallija čempionāta un Latvijas rallija čempionāta posms Rally Liepāja. Vēlamies informēt, ka sacensību sarīkošanas vajadzībām tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā.
Uz iedzīvotāju jautājumiem par satiksmes ierobežojumiem atbildēs rallija rīkotāja pārstāvis Kaspars Ērkulis, mobilais tālrunis 26431347, e–pasts ainars@raevents.lv. Rally Liepāja organizators RA EVENTS, SIA pateicas iedzīvotājiem un viesiem par sapratni.
Sīkāka informācija par Rally Liepāja laikā noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem atrodama oficiālajā interneta mājaslapā www.lvrally.com.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzīto mirušajai Marinai Goncarovai piederošo nekustamo īpašumu Ventspils iela 55–26, Liepāja, kadastra Nr.17009006324. Parādniece: Marina Goncarova. Piedzinēji: (a) Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, (b) Biedrība VENTSPILS 55, reģistrācijas Nr.40008125520, Ventspils iela 55–6, Liepāja, LV–3405, (c) SWEDBANK AS, reģistrācijas Nr.40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV–1048. Novērtējums: EUR 10 000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no 1–istabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38,0 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 380/28391 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000110176001, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009006324. Pirmās izsoles sākumcena EUR 10 000,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 29.jūnijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 29.jūlijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 19.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1000,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod SIA Dzīvoklis LV, jur. adrese: Priekules iela 3–21, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Tāšu ielā 25–3. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Liepājā, Tāšu ielā 25, 38,7 kv.m platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 387/28967 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kad. apzīmējumu 17000120798001, un zemes ar kad. apzīmējumu 17000120798. Piedzinējs – valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums 11 000 EUR, izsoles sākumcena – 11 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 22. jūnijā un noslēgsies 2022. gada 22.jūlijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 12.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1100,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Inesai Kronbergai piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Vaļņu ielā 5–1. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Liepājā, Vaļņu ielā 5, 28,7 kv.m platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 287/2313 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kad. apzīmējumu 17000410363001, un zemes ar kad. apzīmējumu 17000410363. Piedzinējs – valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums 10 100 EUR, izsoles sākumcena – 10 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 22. jūnijā un noslēgsies 2022. gada 22.jūlijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 12.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1010,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Mārītei Strautiņai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 7 – 20, Liepājā. Piedzinējs: SIA Intrum Latvia, adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 53,3 m2 un 533/31045 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4802 20, kadastra Nr. 1700 902 4271. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 29 800,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 12.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2980,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 22.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 22.jūlijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Antrai Leismanei piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Dunikas ielā 25–2. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 2, 55,8 kv.m platībā un 14/1000 domājamām daļām no būves (kad.Nr. 17000440175001) un 14/1000 domājamām daļām no zemes (kad.Nr. 17000440175). Piedzinējs –Biedrība Dunikas 25, jur. adrese: Dunikas iela 25–50, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums 28 900 EUR, izsoles sākumcena – 28 900 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1500 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 22. jūnijā un noslēgsies 2022. gada 22.jūlijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 12.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2890,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod atkārtotā pirmajā izsolē parādniekam Romānam Čimbaram piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas 1905.gada ielā 9 – 10, Liepājā. Piedzinējs: MAS PNB Banka, adrese: Elizabetes iela 15 – 2, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no telpas Nr.10 ar kopējo platību 40,7 m2, un 339/3555 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā ar kadastra Nr.17009025139, nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 4400,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 12.jūlijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 440,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 22.jūnijs izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 22.jūlijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Individuālais komersants

Reģistrācijas datums: 21.06.2022
Reģistrācijas numurs: 40002195810
Firma: IK M.R.F
Adrese: Piltenes iela 8 – 35, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.06.2022
Reģistrācijas numurs: 40203408680
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GM Solutions"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Siguldas iela 25 – 10, Liepāja, LV–3416

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 20.06.2022
Reģistrācijas numurs: 40008316750
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "M.Ķempes 7"
Adrese: Šķēdes iela 21 – 86, Liepāja, LV–3405

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻUSJA KOZEJEVA, personas kods 280953–XXXXX, miršanas datums 14.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS ROZENTĀLS, personas kods 140458–XXXXX, miršanas datums 16.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻEVS ŽUČKOVS, personas kods 290438–XXXXX, miršanas datums 02.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401