Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums


Uzskatīt par nederīgu MĀRIM FRICSONAM (pers. kods 010391–XXXXX) izsniegto diplomu Nr. DPVA 066300 par profesionālo vidējo izglītību, ko 29.06.2011. izdevis Liepājas Valsts tehnikums.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Veltai Mirdzai Sērmolei piederošo nekustamo īpašumu (1/2 domājamā daļa), kas atrodas Labraga ielā 6/8, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija – Rožu iela 6, Liepāja, Guntis Knīpēns un Andris Bethers. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2187 m2, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3197, kadastra Nr. 1700 014 0081. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība 5700,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 4275,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 19.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 570,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 30.maijs izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 29.jūnijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 54, Liepājā, kadastra Nr.17000300016, kas sastāv no zemesgabala 2670 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000300016, uz kura atrodas 2 (divas) ēkas: trīsstāvu ēka, kadastra apzīmējums 17000300016001, kopējā platība 2320,10 kv.m (bijusī muitas ēka) un vienstāva ēka (garāža), kadastra apzīmējums 17000300016002, kopējā platība 166 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 415 300 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Izsoles uzvarētājam jāiemaksā izsoles noteikumu un pirkuma līguma saistību nodrošinājuma depozīts –200 000 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2022.gada 27.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 27.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 16.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 41 530 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi neapbūvētam zemesgabalam Vētru ielā 6, Liepājā, kadastra Nr.17000430309, ar kopējo platību 6244 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 123 100 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Izsoles uzvarētājam jāiemaksā izsoles noteikumu un pirkuma līguma saistību nodrošinājuma depozīts –100 000 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2022.gada 27.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 27.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 16.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 12 310 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Voldemaram Puišim piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Andreja Pumpura iela 14–NT7, Liepāja, kadastra Nr.17009016453. Parādnieks: Voldemars Puišis. Piedzinējs: Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums: EUR 4200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamām telpām, ar kadastra apzīmējumu 17009016453, ar kopējo platību 92,1 kv.m, kas izvietotas pirmskara laika projekta daudzdzīvokļu ēkas pagrabstāvā Liepājas pilsētas Vecliepājas mikrorajonā, kā arī pie neapdzīvojamo telpu īpašuma piederošās kopīpašuma 921/14352 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000330153003, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000330153, un piecām palīgēkām. Izsolē tiek pārdota Voldemaram Puišim piederošā ½ domājamā daļa no visa nekustamā īpašuma. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009016453. Starp kopīpašniekiem nav noslēgts un zemesgrāmatā nav reģistrēts kopīpašuma lietošanas kārtības līgums. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4200,00. Izsoles solis EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 27.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 27.jūnijs, plkst. 13.00.Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 16.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 420,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Viktoram Mozgirim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kaktu ielā 3 – 9, Liepājā. Piedzinēji: Santa Bužere, Inta Bužere, Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, un Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 14,2 m2 un 142/2850 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3776 9, kadastra Nr. 1700 902 6158. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 5000,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 13.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 500,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 24.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 27.jūnijs plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.05.2022
Reģistrācijas numurs: 40203400846
Firma: SIA Īpaša karte
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Andreja Pumpura iela 14 – 3, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.05.2022
Reģistrācijas numurs: 40203402476
Firma: SIA "SEMA PLAST"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Bāriņu iela 27, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 20.05.2022
Reģistrācijas numurs: 40203401447
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BS SOLUTIONS
Pamatkapitāls: 1 000 EUR
Adrese: Ganību iela 81/83 – 11, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.05.2022
Reģistrācijas numurs: 40203403166
Firma: SIA SERVISS G7
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Klāva Ukstiņa iela 28A – 3, Liepāja, LV–3411

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 27.05.2022
Reģistrācijas numurs: 40002195350
Firma: Avelli, IK
Adrese: Liedaga iela 1 – 31, Liepāja, LV–3416

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVETLANA FROLOVA, personas kods 110138–XXXXX, miršanas datums 16.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALFRĒDS MIĶELIS NOVICKIS, personas kods 041129–XXXXX, miršanas datums 28.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 28.04.2023.
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS JUZUPS, personas kods 030151–XXXXX, miršanas datums 05.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINA KARLSONE, personas kods 281050–XXXXX, miršanas datums 15.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARITE LATAKA, personas kods 230565–XXXXX, miršanas datums 18.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELVĪRA SEBECKA, personas kods 160338–XXXXX, miršanas datums 17.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELMĀRS GŪTMANIS, personas kods 161230–XXXXX, miršanas datums 18.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GOTFRĪDS PUTRA, personas kods 080628–XXXXX, miršanas datums 14.12.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Testaments tiks nolasīts 2022.gada 3.jūnijā plkst.10.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VITOLDS SKUMBIŅŠ, personas kods 300536–XXXXX, miršanas datums 21.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZELMA SIKSNA, personas kods 130343–XXXXX, miršanas datums 16.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Politisko partiju reģistra ziņa

Reģistrācijas numurs: 40008262335
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV33ZZZ40008262335
Nosaukums: Politiskā partija "LIEPĀJA KVADRĀTĀ"
Ieceltas amatpersonas: valde: Igors Glazunovs, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Jurijs Hadarovičs, ar tiesībām pārstāvēt partiju atsevišķi; Vadims Jakubovs, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Jana Petrenko, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Ieva Skaliņa, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Margarita Šuļga, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Ella Veinberga, ar tiesībām pārstāvēt partiju kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem
Reģistrēts: mainītas amatpersonas
Izdarīts ieraksts: 20.05.2022.
Publikācijas Nr.: POL00144554234364.

Uzaicinājumi uz tiesu

ALEKSEJS SULEIMANOVS, dzim. 1975.gada 28.maijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2022.gada 24.augustā plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C69175022 Marinas Suleimanovas prasībā par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69236622 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" prasībā pret ALEKSEJU BORISOVU par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo Aleksejam Borisovam, dzim. 1982. gada 13. decembrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Lēņu ielā 1–55, Liepājā, ka civillietu 2022. gada 29. jūlijā rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētājs var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022. gada 29. jūlija.

Kurzemes rajona tiesas (Liepājā) lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.3–12/1121/09 AS "Baltijas Izaugsmes Grupa" pieteikumā pret SOLVITU NOVOŽILOVU par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājai Solvitai Novožilovai, dzim. 1967.gada 18.jūlijā, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā (Liepājā) 2022.gada 22.augustā. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 22.augustā. Tiesa informē, ka atbildētājai Solvitai Novožilovai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētāja ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājiem DINAI LARIONOVAI, dzim.1969.gada 10.oktobrī, un ALEKSEJAM ŠABAŠKINAM, ka 2022.gada 19.jūlijā saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Liepājas valstspilsētas pašvaldība vienkāršotās procedūras prasībā pret Dinu Larionovu, Viktoru Larionovu un Alekseju Šabaškinu par naudas piedziņu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu, informēju, ka lietu izskatīs tiesnese Ligita Vīksna un izskaidroju, ka jums ir tiesības rakstveidā pieteikt motivētu noraidījumu tiesnesei. Civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms norādītā lietas izskatīšanas laika saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Pierādījumi atbilstoši Civilprocesa likuma 93.panta trešajai daļai iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātā sprieduma noraksts tiešsaistes sistēmā būs pieejams 2022.gada 19.jūlijā, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu tikai pēc puses rakstveida lūguma sprieduma noraksts tiks nosūtīts pa pastu. Informēju, ka tiesa sastādīs pilna sprieduma tekstu atbilstoši Civilprocesa likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse 10 dienu laikā (uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais) no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas rakstveidā iesniegs sprieduma sastādīšanas lūgumu, spriedums tiks sastādīts 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 2386 22, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret ANDREJU GORJAINOVU par naudas piedziņu. Atbildētājam Andrejam Gorjainovam (dzim. 21.01.1980.), pēdējā zināmā dzīvesvieta: Baltijas iela 7–43, Liepāja, tiek paziņots, ka tiesnese I. Kadeģe vienkāršotās procedūras lietu izskatīs rakstveida procesā. Atbildētājam Andrejam Gorjainovam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktas procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Republikas ielā 14, Liepājā) 2022.gada 15.augustā. Pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas atbilstoši Civilprocesa likuma 48.panta ceturtajai daļai, kas noteic, ka termiņš izbeidzas tajā stundā, kad tiesa beidz darbu.