Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi aizsargājamām jūras teritorijām Baltijas jūras un Rīgas līča teritoriālās un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos
2022. gada maijā tiek uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde esošajām īpaši aizsargājamām jūras un Natura 2000 teritorijām "Nida– Pērkone", "Akmeņrags", "Irbes šaurums", "Rīgas līča rietumu piekraste", "Selga uz rietumiem no Tūjas", "Vitrupe – Tūja", "Ainaži – Salacgrīva", kā arī potenciālajām aizsargājamām jūras teritorijām Baltijas jūras Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos.
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties plāna uzsākšanas sanāksmēs:
•2022. gada 8. jūnijā plkst.16.00 Salacgrīvā, Rīgas ielā 10a, – Dabas aizsardzības pārvaldes telpās;
•2022. gada 9. jūnijā plkst. 16.00 Engurē, Jūras iela 85, – Engures kultūras namā;
•2022.gada 14. jūnijā plkst.16.00 Ventspilī; Tārgales ielā 4, – Pārventas bibliotēkā;
•2022. gada15. jūnijā plkst. 16.00 Liepājā, Vecā ostmala 40, – viesnīcas "Promenade Hotel" Hika zālē.
Dabas aizsardzības plānu izstrādā Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR".
Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko aizsargājamo jūras teritoriju attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2022.gada 16.jūlijam, adresējot tos Dabas aizsardzības pārvaldei (Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV–2150) vai pasts@daba.gov.lv). Plāna izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projekta "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" (LIFE19 NAT/LV/000973 LIFE REEF) ietvaros.

Izsole


Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Igoram Jegorovam piederošo nekustamo īpašumu Katedrāles iela 11–52, Liepāja, kadastra Nr.17009029832. Parādnieks: Igors Jegorovs. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums: EUR 13 600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 56,5 kv.m, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 565/31352 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000020062006. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009029832. Pirmās izsoles sākumcena EUR 13 600,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 24.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 27.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 13.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1360,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 16.05.2022
Reģistrācijas numurs:40203400121
Firma: SIA "OXO BRASSERIE"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Palmu iela 5 – 1, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 18.05.2022
Reģistrācijas numurs: 40002195172
Firma: ĪPAŠUMI UN KONSULTĀCIJAS IK
Adrese: Riepu iela 6 – 13, Liepāja, LV–3411

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS JUDINS (ALEXANDER YUDIN), personas kods 080354–XXXXX, miršanas datums 01.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS ERNESTS BĒTS, personas kods 161139–XXXXX, miršanas datums 25.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA ŠNEIBE, personas kods 240840–XXXXX, miršanas datums 27.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARTURS RIHARDS DVĪNIS, personas kods 230935–XXXXX, miršanas datums 11.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMĀRA PUDŅIKA (TAMARA PUDNIK), personas kods 090448–XXXXX, miršanas datums 17.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA PEČULE, personas kods 270450–XXXXX, miršanas datums 05.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STAŅISLOVS BEŅUŠIS, personas kods 220642–XXXXX, miršanas datums 22.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELGA GALEJA, personas kods 290444–XXXXX, miršanas datums 16.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 14. jūnijā plkst.12.30 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS LAGZDIŅŠ, personas kods 110752–XXXXX, miršanas datums 26.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 30. maijā plkst.13.30 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIO SULEIMĀNOVS, personas kods 130564–XXXXX, miršanas datums 22.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA SKAIDRĪTE DRAUGA, personas kods 281031–XXXXX, miršanas datums 11.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 11.04.2023.
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA KOVTUNA, personas kods 270439–XXXXX, miršanas datums 12.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA POĻEHINA (LARISA POLEKHINA), personas kods 311049–XXXXX, miršanas datums 04.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA OŠENIECE, personas kods 200861–XXXXX, miršanas datums 07.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA MALLE VĒSMA VASIĻJEVA, personas kods 161134–XXXXX, miršanas datums 17.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Liepājas valstspilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijas 2022.gada 19.aprīlī izdotais lēmums–izpildrīkojums lietā Nr.60.I/2.5.54 par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 15,40 EUR apmērā no LINDAS BARANAS, dzim. 1983.gada 13.janvārī, par labu Liepājas valstspilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000063185. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 37,11 EUR ne vēlāk kā līdz 2022.gada 26.maijam. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr.04077112501, depozīta kontā Nr.LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00522/006/2022 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums. Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 49,21 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu jūs līdz 2022.gada 26.maijam sazināties ar zvērinātu tiesu izpildītāju, lai sniegtu informāciju par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu. Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātai tiesu izpildītājai šo darbību apstiprinoši dokumenti.