Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzīto, mirušajam Robertam Lazdovskim piederošo nekustamo īpašumu Ventspils iela 57–61, Liepāja, kadastra Nr.17009026134. Parādnieks – Roberts Lazdovskis. Piedzinēji: (a) Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401; (b) SIA "Livonijas Nami", reģistrācijas Nr. 42103055861, Zivju iela 11/13–7N, Liepāja, LV–3401. Novērtējums – EUR 10 600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 39,1 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 391/28853 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000110179001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000110179, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009026134. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 10 600,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 8.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 9.maijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 28.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1060,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Dzintrai Miroņenko piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 6–21, Liepāja, ar kadastra Nr.17009022981. Parādnieks: Dzintra Miroņenko. Piedzinēji: (a) AS Baltijas Izaugsmes Grupa, reģistrācijas Nr.40003291179, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039, (b) BIGBANK AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103200513, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039, (c) SIA "Intrum Latvia", reģistrācijas Nr. 40203088409, Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV–1039. Novērtējums: EUR 5200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009022981, ar kopējo platību 52,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 526/36752 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000020247001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020508. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009022981. Otrās izsoles sākumcena EUR 3900,00. Izsoles solis EUR 350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 7.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 9.maijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 27.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 520,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Veltai Mirdzai Sērmolei piederošo nekustamo īpašumu (1/2 domājamā daļa), kas atrodas Labraga ielā 6/8, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Rožu iela 6, Liepāja, Guntis Knīpēns un Andris Bethers. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2187 m2, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3197, kadastra Nr. 1700 014 0081. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 5700,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 25.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 570,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 5.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 5.maijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas


Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203391384
Firma: SIA "BALTEK–V"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Šķēdes iela 19 – 71, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 08.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203392498
Firma: SIA "JURIDIKA"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Ģenerāļa Baloža iela 8 – 1, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 08.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203392638
Firma: SIA MSMD
Pamatkapitāls: 2000 EUR
Adrese: Liepāja, Celtnieku iela 18/20

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203392214
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANDO Villa"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Eduarda Tisē iela 83 – 11, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums:
Reģistrācijas numurs: 06.04.2022
Firma: SIA Acorn Capital
Pamatkapitāls: 3000 EUR
Adrese: Liepāja, Graudu iela 45 – 6B

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.04.2022
Reģistrācijas numurs: 40203391454
Firma: SIA Installux
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Klaipēdas iela 58/60 – 24, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.04.2022
Reģistrācijas numurs:
Firma: SIA "NaSpro"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Oskara Kalpaka iela 66 – 13, Liepāja, LV–3405

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIJA INTLERE, personas kods 151266–XXXXX, miršanas datums 02.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA IVANOVA-OLEKSJUKA, personas kods 130882–XXXXX, miršanas datums 01.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS ARĀJS, personas kods 160450–XXXXX, miršanas datums 01.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJA AKIMENKO, personas kods 170825–XXXXX, miršanas datums 17.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SPODRIS STRĒLIS, personas kods 020546–XXXXX, miršanas datums 05.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSEJS SUHANOVS, personas kods 200339–XXXXX, miršanas datums 24.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS TEBEKINS, personas kods 140354–XXXXX, miršanas datums 20.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS ŠENBRŪNS, personas kods 241258–XXXXX, miršanas datums 07.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEVTINA KESTERE, personas kods 070939–XXXXX, miršanas datums 19.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA GRICKEVIČA, personas kods 261037–XXXXX, miršanas datums 06.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSEJS KOZIREVS, personas kods 090844–XXXXX, miršanas datums 23.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA PAULE, personas kods 270837–XXXXX, miršanas datums 04.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELENA HAĻIKOVA, personas kods 220332–XXXXX, miršanas datums 11.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILIJA SALDENIECE, personas kods 280759–XXXXX, miršanas datums 26.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA SERGEJEVA (NINA SERGEEVA), personas kods 261236–XXXXX, miršanas datums 14.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARMĪNS RUKUTIS, personas kods 220739–XXXXX, miršanas datums 28.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401