Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu SANTAS VORONOVAS, pers. kods 0105XX–XXXXX, Liepājas 15.vidusskolas atestātu par vispārējo vidējo izglītību Nr. 130722, izsniegtu 2009. gada 17. jūlijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Ulvim Ziedam piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr.4 –, kas atrodas Dunikas ielā 23, Liepājā, kadastra Nr.17009015876, ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2611–4. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek SIA "Kredīts biznesam", reģistrācijas Nr.45403052753, Bukultu iela 11, Rīga, LV–1005, labā.
1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Dzīvokļa īpašums Nr.4, ar kopējo platību 63,4 kv.m un 28/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Dunikas ielā 23, Liepājā, kadastra numurs 17009015876, kas ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2611–4 (turpmāk – Nekustamais īpašums).
[..]
3. Izsoles sākumcena – 27 000,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši eiro).
[..]
Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 14.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 2700,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. LV07077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Evitai Ķevišai (Dreimane) piederošo nekustamo īpašumu Atmodas bulvāris 10A–4, Liepāja. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tikuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar platību 48,3 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000127277 4, kadastra Nr. 1700 902 8694. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 8500,00 EUR. Izsoles solis 850,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 17.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr.LV32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kase, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 850,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 28.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 27.aprīlis plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Zinaidas Volganskas bezmantinieku mantu – nekustamo īpašumu Eduarda Tisē ielā 61–7, Liepājā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.7, Eduarda Tisē ielā 61, Liepāja, 39,5 m² platībā,  395/29183 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 17000420599001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 17000420599). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Nekustamā īpašuma novērtējums 13 000 EUR, izsoles sākumcena – 13 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1000 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 23. martā un noslēgsies 2022. gada 22.aprīlī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 12.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1300,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203387980
Firma: SIA OA Power
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Ganību iela 87 – 8, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203389110
Firma: SIA Mors R
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Klāva Ukstiņa iela 33A – 9, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203388632
Firma: SIA OLOVA
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Klaipēdas iela 112 – 28, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.03.2022
Reģistrācijas numurs: 50203388371
Firma: AVER meži SIA
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Klaipēdas iela 114 – 39, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 25.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203389229
Firma: SIA GDeko Svētku un dāvanu darbnīca
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Sakņu iela 16 – 11, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203389089
Firma: SIA Mana Bodīte
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese:  Tebras iela 10, Liepāja, LV–3411

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 22.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40002194533
Firma: IK Olga Afanasjeva
Adrese: Mežu iela 29 – 35, Liepāja, LV–3405

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS ŽUBURS, personas kods: 070459–XXXXX, miršanas datums 13.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS DONIS, personas kods 260270–XXXXX, miršanas datums 20.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INETA GRIEZĪTE, personas kods 251164–XXXXX, miršanas datums 24.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RIGONDA STANKEVIČA, personas kods 110559–XXXXX, miršanas datums 07.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS KRONIS, personas kods 280357–XXXXX, miršanas datums 01.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA PĒKA, personas kods 270637–XXXXX, miršanas datums 26.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS VISVALDIS PĒKS, personas kods 150731–XXXXX, miršanas datums 26.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS GRUNDE, personas kods 140435–XXXXX, miršanas datums 17.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS KLAIPS, personas kods 290138–XXXXX, miršanas datums 14.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 221339.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 8. aprīlī plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS VINOGRADOVS, personas kods 090163–XXXXX, miršanas datums 26.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TARASS TRIFONOVS, personas kods 210375–XXXXX, miršanas datums 25.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALIJA NAUMOČKINA, personas kods 120238–XXXXX, miršanas datums 07.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SARDENS TUAJEVS (SARDEN TUAEV), personas kods 020840–XXXXX, miršanas datums 07.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu


Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69434621 "PlusPlus Baltic" OU prasībā pret DARIO BUONPENSIERE par parāda piedziņu. Paziņojam Dario Buonpensiere, pēdējā zināmā dzīvesvieta Mirdzas Ķempes ielā 10–18, Liepājā, ka saskaņā ar Covid–19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 10.pantu, civillietas izskatīšana nozīmēta 2022.gada 20.septembrī rakstveida procesā. Termiņš papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai noteikts līdz 2022.gada 14.septembrim. Informējam, ka civillietu Nr. C69434621 izskatīs tiesnesis A. Lapiņš, un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Tiesas nolēmums pēc tā sastādīšanas būs pieejams tiešsaistes sistēmā.