Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (reģistrācijas Nr.40003435328) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Mālu ielā 35A, Liepājā (kadastra Nr. 17005340001) ar kopējo platību 151,7 m². Izsoles sākumcena – EUR 17 000. Izsoles solis – EUR 500. Izsoles sākums – 2022. gada 8. martā plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 2022. gada 7. aprīlī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 28. martam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā (EUR 1700) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" norēķinu kontā AS "Swedbanka" kontā Nr. LV38HABA0001407049821, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Samaksa par pirkumu – 1 mēneša laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt pa tālr. 26364601. Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 26306979.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203385871
Firma: SIA "Nils Nelsons"
Pamatkapitāls: 1000 EUR
Adrese: 1905. gada iela 46 – 9, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203386275
Firma: SIA "SAULES SVECES"
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Baznīcas iela 23 – 19, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40203385617
Firma: SIA "AK8"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Grīzupes iela 19 – 62, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40008314321
Firma: SIA "UniHouse"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Lāčplēša iela 38 – 5, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība

Reģistrācijas datums: 07.03.2022
Reģistrācijas numurs: 40008314321
Firma: "Vizuālais stāsts"
Adrese: Klāva Ukstiņa iela 6 – 3, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA POĻETOVA (LIDIA POLETOVA), personas kods 150225–XXXXX, miršanas datums 17.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS JEVSEJENKOVS, personas kods 310568–XXXXX, miršanas datums 23.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIERVALDIS TILTS, personas kods 030137–XXXXX, miršanas datums 04.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DIANA STEPANOVA, personas kods 121050–XXXXX, miršanas datums 09.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 09.09.2022.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS DROZDS, personas kods 020456–XXXXX, miršanas datums 31.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANASTASIJA JARUTE, personas kods 311232–XXXXX, miršanas datums 18.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA KĻAVA, personas kods 260658–XXXXX, miršanas datums 02.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIJA FADEJEVA, personas kods 260540–XXXXX, miršanas datums 20.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA ZANRIBA, personas kods 030451–XXXXX, miršanas datums 11.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTA ERNA POSŅAKA, personas kods 190243–XXXXX, miršanas datums 12.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDIS DZELMANIS, personas kods 050330–XXXXX, miršanas datums 07.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS VIZLA, personas kods 050277–XXXXX, miršanas datums 08.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAITIS KALNIŅŠ, personas kods 080340–XXXXX, miršanas datums 16.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2022.gada 14.aprīlī plkst. 12.00. Tiek uzaicinātas visas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69156222 maksātnespējīgās AS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasībā pret BAIBU ŠAĶI par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai Baibai Šaķei, dzim. 1976.gada 12.jūlijā, kurai nav deklarētā dzīves vieta un pēdējā zināmā dzīvesvieta: Amatas ielā 9B–1, Liepājā, ka lieta nozīmēta izskatīšanai rakstveida procesā un nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 26.aprīlī. Informējam, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese L. Laure. Izskaidrojam, ka atbilstoši Civilprocesa likuma 20.pantam pusēm ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. 2022.gada 26.aprīlis ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu, kad tas būs pieejams tiešsaistes sistēmā. Informējam, ja tiks sastādīts saīsināts spriedums, tad lūgumu par pilna sprieduma sastādīšanu iesniedz tiesai 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tāpat informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma spriedumu var nosūtīt uz e–pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.

Kurzemes rajona tiesā atrodas civillieta Nr. C69 1397 22, SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotās procedūras prasībā pret LILIJU POTAPENKO par naudas piedziņu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai paziņojam atbildētājai Lilijai Potapenko, dzim. 1971.gada 9.augustā, ka vienkāršotās procedūras civillieta Nr. C69 1397 22 tiks izskatīta rakstveida procesā 2022.gada 14. aprīlī. Papildus minētajam paziņojam, ka civillietu Nr. C69 1397 22 izskatīs tiesnese I. Kadeģe un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. Vienlaikus izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs vienkāršotās procedūras prasībā pret VJAČISLAVU VOLKOVU par naudas piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā 2022.gada 19.aprīlī, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka Vjačislavam Volkovam, dzim. 1974.gada 30.oktobrī, termiņu rakstveida paskaidrojumu sniegšanai 30 dienas no sludinājuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē – Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātais spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 19.aprīlī, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1, 2.2, 2.3, un trešās daļas noteikumiem atbildētājam ir tiesības rakstveidā iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69143522 Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasībā pret Daigu Meņšikovu, Voldemāru Meņšikovu un Reini Meņšikovu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, personu izlikšanu no dzīvojamās telpas un parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai DAIGAI MEŅŠIKOVAI, dzim. 1963. gada 16. aprīlī, dzīvesvieta: 121 Holyhead road, Birmingham B21 0HH, Lielbritānija, un atbildētājam VOLDEMĀRAM MEŅŠIKOVAM, dzim. 1963. gada 22. maijā, dzīvesvieta: 121 Holyhead road, Birmingham B21 0HH, Lielbritānija, ka, pamatojoties uz Covid–19 infekcijas izplatības un pārvaldības likuma 10. pantu, civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā un spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022. gada 13. aprīļa. Atbildētājiem līdz 2022. gada 26. aprīlim ir tiesības pieteikt motivētu noraidījumu tiesas sastāvam, iesniegt paskaidrojumus/ lūgumus. Civillietu izskatīs tiesnese Sarmīte Lucava. Pusēm ir šādas civilprocesuālās tiesības: iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem atvasinājumus, piedalīties tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus, iesniegt pierādījumus, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, pieteikt lūgumus, dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem, pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus, saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietā esošo dokumentu atvasinājumus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar Civilprocesa likumu. Atbildētājs ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību vai celt pretprasību. Puses var vienoties par mediācijas izmantošanu, kā arī noslēgt izlīgumu vai vienoties par lietas nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā. Pusēm savas tiesības jāizmanto un pienākumi jāizpilda godprātīgi.