Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu AMANDAS KRŪMIŅAS Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas diplomu par profesionālo vidējo izglītību DPVA Nr.088907, izsniegtu 2014. gada 20.jūnijā.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40203373463
Firma: SIA Interstaff
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 97A, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40203373393
Firma: FLESS SIA
Pamatkapitāls: 3000 EUR
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 69, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40203374134
Firma: SIA M.Projects
Pamatkapitāls: 128 EUR
Adrese: Liepāja, Kurzemes iela 4/6 – 2, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 17.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40203373410
Firma: SIA OHM
Pamatkapitāls: 3000 EUR
Adrese: Liepāja, Lielā iela 1 – 80, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.01.2022
Reģistrācijas numurs: 50203374691
Firma: SIA "Molitrud"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Liepāja, Pulkveža Brieža iela 7 – 15, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 17.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40203373514
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E.lab"
Pamatkapitāls: 50 EUR
Adrese: Liepāja, Sporta iela 10 – 8, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 18.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40002193379
Firma: IK NOVUS DATA
Adrese: Liepāja, Matīsa Gūtmaņa iela 14, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 17.01.2022
Reģistrācijas numurs: 40008312890
Nosaukums: Īpašnieku biedrība "Toma 47"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 102 – 28, LV–3416

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 21.01.2022
Reģistrācijas numurs: 50008313101
Nosaukums: Baltkrievu kultūras biedrība "Pauļinka"
Adrese: Liepāja, Pulkveža Brieža iela 8 – 3, LV–3414

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Vyacheslav Korol piederošo nekustamo īpašumu Ģenerāļa Baloža iela 51–1, Liepājā, kadastra Nr.17009028979. Parādnieks: Vyacheslav Korol. Piedzinēji: (a) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010; (b) Iveta Alijeva; (c) Jeļena Korola. Novērtējums – EUR 5300,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, ar kadastra apzīmējumu 17009028979, ar kopējo platību 42,9 kv.m, kas izvietots pirmskara laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.1700908979. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 5300,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 26.janvāris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 25.februāris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 15.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 530,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta:  Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Dzintrai Miroņenko piederošo daļu laulāto kopmantā – ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 6–21, Liepāja, ar kadastra Nr.17009022981. Parādniece – Dzintra Miroņenko. Piedzinēji: (a) AS Baltijas Izaugsmes Grupa, reģistrācijas Nr.40003291179, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039; (b) BIGBANK AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103200513, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039; (c) SIA "Intrum Latvia", reģistrācijas Nr. 40203088409, Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV–1039. Novērtējums – EUR 5200,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā Liepājas pilsētas Karostas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009022981, ar kopējo platību 52,6 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 526/36752 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000020247001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020508. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009022981. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 5200,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 25.janvāris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 24.februāris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 14.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 520,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Ervīnam Rebānam piederošās 8/19 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Šķēdes iela 21–2, Liepāja, kadastra Nr.17009022740. Parādnieks: Ervīns Rebāns. Piedzinēji: (a) AS Baltijas Izaugsmes Grupa, reģistrācijas Nr.40003291179, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039; (b) BIGBANK AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103200513, Gustava Zemgala gatve 78–1, Rīga, LV–1039; (c) SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr.40103837691, Cēsu iela 31, k–3, Rīga, LV–1012; (d) VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978. Novērtējums – EUR 10 600,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu Nr.17009022740, ar kopējo platību 66,5 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 12/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110102001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000110102. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009022740. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 10 600,00. Izsoles solis – EUR 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 21.janvāris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 21.februāris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājam Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1060,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Bāriņu ielā 13–2NT, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Mehmet Tuzu piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Mirdzas Ķempes ielā 8–44. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma (neapdzīvojamās telpas) Nr.44 Liepājā, Mirdzas Ķempes ielā 8, 53,5 m² platībā, 535/38391 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 17000440151001), būves (kadastra apzīmējums 17000440151002) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 17000440151). Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 12 000 EUR, izsoles sākumcena – 12 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 500 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 21.janvārī un noslēgsies 2022. gada 21.februārī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 10.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1200,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Bāriņu ielā 13–2NT, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Raimondam Mēteram piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Mirdzas Ķempes ielā 18–10. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.10 Liepājā, Mirdzas Ķempes ielā 18, 52,5 m² platībā, 525/15535 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 17000440070001). Piedzinējs – AS Baltijas Apdrošināšanas Nams, juridiskā adrese: Antonijas iela 23, Rīga.  Nekustamā īpašuma novērtējums – 21 000 EUR, izsoles sākumcena – 21 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 900 EUR. Izsole sāksies 2022. gada 21.janvārī un noslēgsies 2022. gada 21.februārī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 10.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2100,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INTA SERIJA, personas kods 120356–XXXXX, miršanas datums 30.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJA BIKOVA (EVGENIA BYKOVA), personas kods 250843–XXXXX, miršanas datums 13.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS ZVAGULIS, personas kods 110250–XXXXX, miršanas datums 07.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIENE ORLOVA, personas kods 251274–XXXXX, miršanas datums 04.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA MŪRĒNA, personas kods 090757–XXXXX, miršanas datums 27.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS URKAUSKIS, personas kods 161035–XXXXX, miršanas datums 24.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA UĻISKO, personas kods 150269–XXXXX, miršanas datums 07.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 07.11.2022.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANTANS AUGUSTAUSKIS, personas kods 260239–XXXXX, miršanas datums 26.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS SVILIS, personas kods 211136–XXXXX, miršanas datums 05.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA JUKUMSONE–JUKUMNIECE, personas kods 141136–XXXXX, miršanas datums 28.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 218648.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 9. februārī plkst.14.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS LIPSNIS, personas kods 120758–XXXXX, miršanas datums 28.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS KOROBOVS (NIKOLAY KOROBOV), personas kods 281161–XXXXX, miršanas datums 28.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS GLUHOVSKIS, personas kods 210348–XXXXX, miršanas datums 15.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS BALABOLIŅŠ, personas kods 170261–XXXXX, miršanas datums 25.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EGLONS SIMUTIS, dzimšanas datums 04.02.1956., miršanas datums 19.02.2015.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS ANDREJEVS (VLADIMIR ANDREEV), personas kods 060433–XXXXX, miršanas datums 02.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA EGLĪTE, personas kods 220427–XXXXX, miršanas datums 17.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MODRIS OZOLIŅŠ, personas kods 010357–XXXXX, miršanas datums 31.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 218404.

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2022. gada 14. februārī plkst.12.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā PAULA JĒGERE aizstāvēs promocijas darbu "Deju pedagoga profesionālās identitātes izpēte" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozarē, nozaru pedagoģijas apakšnozarē.
Recenzenti: Dr. paed. Manuels Fernandezs (Latvijas Universitāte), Dr. paed. Arturs Medveckis (Liepājas Universitāte), Dr. psych. Lūcija Rutka (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA").
Ar promocijas darbu no 2022. gada 14. janvāra var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un Liepājas Universitātes interneta vietnē (www.liepu.lv > zinātne, pētniecība, inovācijas > promocijas darbi > aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi).