Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu LITAS RONES diplomu par profesionālo vidējo izglītību, sērija DPVA Nr. 017191, ko 13.06.2003., izdeva Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203365907
Firma: SIA "LINDEN STREET"
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Liepāja, Liepu iela 29 – 9, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203364795
Firma: SIA Sirius 1
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 22A – 24, LV–3405

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 06.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40002192566
Firma: IK Unity Woman
Adrese: Liepāja, Tirgus iela 15

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.12.2021
Reģistrācijas numurs: 40203364808
Firma: SIA Kursas kvartāls
Pamatkapitāls: 1 582 210 EUR
Adrese: Liepāja, Zvejnieku aleja 11B – 1, LV–3401

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Mārcim Dreimanim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rojas ielā 36 – 14N, Liepājā. Piedzinējs: UAB Gelvora filiāle Latvijā, adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr. 14N, ar kopējo platību 4,3 m2 un 43/35855 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000077789 14N, kadastra Nr. 1700 902 8291. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 300,00 EUR. Izsoles solis 30,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 30.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 40,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 10.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 10.janvāris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS ŠTEINGOLDS, personas kods 020660–XXXXX, miršanas datums 26.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 217008.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZIDRA JIRGENSONE, personas kods 230333–XXXXX, miršanas datums 29.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 7 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 217042.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Testaments tiks nolasīts 2021.gada 27.decembrī plkst.11.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā, Zivju ielā 3, Liepājā.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS BARANČUKS (ANDREY BARANCHUK), personas kods 150829–XXXXX, miršanas datums 21.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 12 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIJA ŠĪMANE, personas kods 140141–XXXXX, miršanas datums 19.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS KUDUMS, personas kods 280747–XXXXX, miršanas datums 24.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVETLANA ŠRAIVERE (SVETLANA SHRIVER), personas kods 100961–XXXXX, miršanas datums 13.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS STOMA, personas kods 270865–XXXXX, miršanas datums 21.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMARA VASIĻJEVA, personas kods 211134–XXXXX, miršanas datums 28.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 216900.
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2022.gada 05.janvārī plkst.11.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS MARUŅAKS, personas kods 261176–XXXXX, miršanas datums 24.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: Sergejs TEĻEPŅEVS, personas kods 090161–XXXXX, miršanas datums 06.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS ŠULCS, personas kods 011057–XXXXX, miršanas datums 04.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINA LIECINIECE, personas kods 300342–XXXXX, miršanas datums 26.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PĒTERIS VOLDEMĀRS ROSKOŠS, personas kods 181049–XXXXX, miršanas datums 22.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 216811.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 17. decembrī plkst.14.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARUTA GULBE, personas kods 040748–XXXXX, miršanas datums 09.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARINA GONCAROVA, personas kods 011169–XXXXX, miršanas datums 09.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA HOTKEVIČA, personas kods 150546–XXXXX, miršanas datums 30.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTOR GORGOL, personas kods 120348–XXXXX, miršanas datums 11.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Anatoliju Dmitrijevu (Anatoli Dzmitryieu) un Irinu Filatovu par naudas piedziņu. Tiesa paziņo atbildētājiem ANATOLIJAM DMITRIJEVAM, dzim. 1971.gada 30.septembrī, un IRINAI FILATOVAI, dzim. 1986.gada 22.martā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 201.panta pirmo un trešo daļu rakstveida procesā 2022.gada 10.februārī tiks izskatīts jautājums par papildsprieduma taisīšanu lietā jautājumā par tiesāšanās izdevumu piedziņu. Lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas. Lieta tiks izskatīta šādā tiesas sastāvā: tiesnese Ilze Valbaka. Izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.–22.pantu un 74.panta otrās daļas 3.punktu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrais teikums.

Kurzemes rajona tiesa informē 1960. gada 24. februārī dzimušo IMANTU LEMEŽAITI, pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Ģenerāļa Baloža iela 6–13, Liepāja, ka 2021. gada 29.novembrī plkst. 11.00 slēgtā tiesas sēdē izskatīta civillieta Ventspils pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Agru Lemežaiti un Imantu Lemežaiti par aizgādības tiesību atņemšanu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 187. panta otro daļu un 199. panta pirmo daļu paziņojam, ka spriedums būs sastādīts un pieejams tiešsaistes sistēmā no 2021. gada 23.decembra. Pēc jūsu lūguma nosūtīsim sprieduma norakstu uz norādīto elektroniskā pasta adresi vai, ja tas nav pieejams, uz norādīto pasta adresi.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69415821 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" prasībā pret Iļju Ščerbiņinu (Ilya Shcharbinin), Tatjanu Ščerbiņinu (Tatsiana Shcharbinina) un Genādiju Ščerbiņinu (Henadzi Shcharbinin) par parāda piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo IĻJAM ŠČERBIŅINAM (ILYA SHCHARBININ), dzim. 04.06.1992., kura deklarētā dzīvesvieta ir Rīga, TATJANAI ŠČERBIŅINAI (TATSIANA SHCHARBININA), dzimusi 19.01.1963., un GENĀDIJAM ŠČERBIŅINAM (HENADZI SHCHARBININ), dzim. 20.11.1962., kuriem nav deklarētās dzīvesvietas, ka civillietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētāji var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājiem ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā no 2022. gada 12. janvāra.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25panta pirmajā daļā noteikto paziņo VLADISLAVAM HASNAŠAM (dzim. 17.04.1990.), ka 2022.gada 25.janvārī saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25panta pirmo daļu, rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Nr. C69 4071 21 vienkāršotajā procedūrā SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā pret Alekseju Zubarevu, Jevgeņiju Zubarevu, Jeļenu Daņilovu un Vladislavu Hasnašu par naudas piedziņu. Lietu izskatīs tiesnese Sandra Eglīte. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22panta otro daļu lietas dalībniekam šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotās izskatīšanas laika. Saīsinātā sprieduma norakstu var saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā Ventspilī, Katrīnas ielā 14, 2022.gada 25.janvārī, kas uzskatāms arī par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātā sprieduma gadījumā, pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā, spriedums stājas likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20 4909 11 AS "PNB Banka" prasībā pret Tatjanu Vinogradovu par parāda piedziņu. 2021.gada 4.novembrī saņemts AS "PNB Banka" un SIA "GelvoraSergel" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Paziņojam atbildētājai TATJANAI VINOGRADOVAI, dzim. 1977.gada 15.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Oskara Kalpaka ielā 60–53, Liepājā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. pantu, pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts 2022.gada 7.janvārī rakstveida procesā. Lēmuma noraksts pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2022.gada 7.janvārī.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20 4001 12 AS "PNB Banka" prasībā pret Daigu Grigorjevu par parāda piedziņu. 2021.gada 4.novembrī saņemts AS "PNB Banka" un SIA "GelvoraSergel" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Paziņojam atbildētājai DAIGAI GRIGORJEVAI, dzim. 1965.gada 31.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Ģenerāļa Baloža ielā 3–18, Liepājā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. pantu, pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts 2022.gada 7.janvārī rakstveida procesā. Lēmuma noraksts pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2022.gada 7.janvārī.

TĀLIS SMILGZIEDS, dzim. 1955. gada 21. februārī, kura pēdējā zināmā dzīves vieta ir Zāļu iela 15–3, Liepāja, LV–3401, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2022. gada 31. janvārī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, 1.stāvā, 1.35. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69423521/35 "PlusPlus Baltic" OÜ pilnvarotā pārstāvja ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OÜ filiāles Latvijā prasībā pret Tāli Smilgziedu par parāda piedziņu.