Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr. 364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod pirmajā izsolē 64/4748 domājamās daļas nekustamā īpašuma, kas atrodas Bāriņu ielā 22, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Viss nekustamais īpašums ir ēku (būvju) nekustams īpašums un sastāv no trijām nedzīvojamām ēkām – garāžām (kadastra apzīmējumi 1700 033 0004 001 – 1700 033 0004 003), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000386664, kadastra Nr. 1700 533 0004. Izsolē tiek pārdotas 64/4748 domājamās daļas no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (64/4748 domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 1200,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 29.novembrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 120,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 9.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 9.decembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA BALTKOM, juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 5/9, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 5/7/9, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, AS Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no ēkām, būvēm un izbūvēm (skatīt īpašuma novērtējumu), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2959, kadastra Nr. 1700 520 0192. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 115 600,00 EUR. Izsoles solis 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 29.novembrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 11 560,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 9.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 9.decembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203358411
Firma: SIA West House
Pamatkapitāls: 50 EUR
Adrese: Liepāja, Alejas iela 43 – 7, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203359949
Firma: SIA La Fortezza
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 5, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203358854
Firma: SIA "Oli M"
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 83 – 36, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203359402
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Thunder garage"
Pamatkapitāls: 3000 EUR
Adrese: Liepāja, Ganību iela 191 – 23, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.11.2021
Reģistrācijas numurs: 50203359921
Firma: SIA Starwatcher
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Kungu iela 63 – 15, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203359864
Firma: SIA Beccacce in Lettonia
Pamatkapitāls: 2 EUR
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 25 – 18, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.11.2021
Reģistrācijas numurs: 40203359968
Firma: SIA "Agates Āzijas virtuve"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Vītolu iela 1 – 15, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GERMANS MALIŠEVS, personas kods 290467–XXXXX, miršanas datums 11.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 12.09.2022.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS ŽUBURS, personas kods 080658–XXXXX, miršanas datums 30.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTARS KOBIAKS, personas kods 071268–XXXXX, miršanas datums 02.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA DRIEKA, personas kods 190366–XXXXX, miršanas datums 21.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRIS STRĒLIS, personas kods 190961–XXXXX, miršanas datums 15.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SIGITA MARKOVSKA, personas kods 271163–XXXXX, miršanas datums 07.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDIJA CINKUS, personas kods 260631–XXXXX, miršanas datums 23.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OJĀRS PĪRĀGS, personas kods 160149–XXXXX, miršanas datums 15.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401