Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Paziņojums

Labklājības ministrija paziņo, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusu ir ieguvis šāds komersants: SIA "Liepājas BUB", Brīvības iela 21–1, Liepāja, LV–3401, tālr. 22148687, 63426636, e–pasts: liepajasbub@inbox.lv.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu LINDAS JACKĒVIČAS diplomu par profesionālo vidējo izglītību, sērija DPVA Nr. 097913, ko 04.07.2015. izdeva PIKC Liepājas Valsts tehnikums.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija izsludina par nederīgu atestātu par vispārējo vidējo izglītību AC Nr. 044745, kas izsniegts ULDIM CINKMANIM (pers. kods 1005XX–XXXXX) Liepājas 1. vidusskolā 2005. gada 19. jūlijā.

Uzskatīt par nederīgu DZĪNES LIEPAS atestātu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu AC Nr.169318, kas izsniegts Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā 2011.gada 13.jūlijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA "Dzīvoklis LV" piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lēņu ielā 1–67, Liepājā. Piedzinēji: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A, Liepāja, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38,9m2 un 17/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2889 67, kadastra Nr. 1700 902 4567 Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 3900,00 EUR. Izsoles solis 390,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes reģistrācijas Nr.LV32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 390,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 1.novembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 1.decembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Vitālijam Kavjukam piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Ferdinanda Grīniņa ielā 1–10. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 10 Liepājā, Ferdinanda Grīniņa ielā 1, 19,2 kv.m platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 192/6915 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas. Piedzinējs – valsts, Nadežda Kavjuka, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, jur. adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums 3100 EUR, izsoles sākumcena – 3100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 200,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 27.oktobrī un noslēgsies 2021. gada 26.novembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 16.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 310,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Dmitrijam Ivanovam piederošās 220/62843 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 150, Liepājā. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas Nr. G–4 Liepājā, Brīvības ielā 150, garāžas ēkā ar kadastra Nr. 17000230078007. Garāžas Nr. G–4 platība 22 kv.m. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldības policija, juridiskā adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums 1000 EUR, izsoles sākumcena – 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 27.oktobrī un noslēgsies 2021. gada 26.novembrī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 16. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 100,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Komercreģistra ziņas

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 20.10.2021
Reģistrācijas numurs: 50002191971
Firma: "ITMK" IK
Adrese: Liepāja, Kviešu iela 28C, LV–3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 22.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40008311096
Nosaukums: "Turaidas 10"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 10 – 14, LV–3414

Jaundibināts nodibinājums
Reģistrācijas datums: 26.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40008311151
Nosaukums: Nodibinājums "Casa Italia"
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 5, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203356266   
Firma: SIA "SFK Serviss"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 25 – 70, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203355472
Firma: SIA "RKI Build"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Ganību iela 197/205, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.10.2021
Reģistrācijas numurs: 50203356111
Firma: SIA EBU6
Pamatkapitāls: 5000 EUR
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203355171
Firma: SIA "DSE Aizpute Solar"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Kapsēdes iela 2, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203356016
Firma: SIA "BUG"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 122 – 4, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203356529
Firma: SIA "BMJI"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Barona iela 8 – 14, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 19.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203354265
Firma: SIA "Pribaltic trans&logistic"
Pamatkapitāls: 1400 EUR
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 10 – 22, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203356622   
Firma: SIA "Re4Cars"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Liepāja, Pīlādžu iela 38 – 4, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.10.2021
Reģistrācijas numurs: 50203356681
Firma: SIA "ASBB LATVIJA"
Pamatkapitāls: 2000 EUR
Adrese: Liepāja, Pasta iela 1 – 3, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 21.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203354975
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cool Cargo"
Pamatkapitāls: 14 000 EUR
Adrese: Liepāja, Priekules iela 3 – 31, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.10.2021
Reģistrācijas numurs: 50203355991
Firma: SIA "CleverTec"
Pamatkapitāls: 20 EUR
Adrese: Liepāja, Strautu iela 4, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203356393
Firma: SIA PARKA KAFIJA
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 14 – 25, LV–3405

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS TRUMPIKS, personas kods 040774–XXXXX, miršanas datums 27.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VITALIJS GAIDAMAŠČUKS, personas kods 211256–XXXXX, miršanas datums 13.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 13.10.2022.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRA DONE, personas kods 270470–XXXXX, miršanas datums 15.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNTIS ĶERVIS, personas kods 130893–XXXXX, miršanas datums 05.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTRA PUTNIŅA, personas kods 080153–XXXXX, miršanas datums 11.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA HATJKO (TATIANA KHATKO), personas kods 010153–XXXXX, miršanas datums 04.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALIJA SPRICE, personas kods 140925–XXXXX, miršanas datums 23.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu


Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 14.10.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 381/12 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu" (prot. Nr.12, 10.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 17 "Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, apstiprināšanu".
Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21673
Plānošanas dokuments kopā ar Vides pārskatu, informatīvais ziņojums, Vides pārraudzības valsts biroja atzinums pieejami Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" telpās Peldu ielā 5, Liepājā, iepriekš vienojoties par laiku. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojums tiks iekļauts Teritorijas plānojuma monitoringa ziņojumā 2028. gadā.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69376321, SIA "GelvoraSergel" vienkāršotās procedūras prasībā pret Ivetu Dehtjari par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai IVETAI DEHTJAREI, dzim. 1987.gada 28.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Vānes ielā 3–15, Liepājā, ka 2021.gada 29.novembrī tiesnese I. Pelnēna minēto SIA "GelvoraSergel" vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts saņemams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 5. kab., Republikas ielā 14, Liepājā, no 2021.gada 29.novembra. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētāja Iveta Dehtjare ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai Ivetai Dehtjarei ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina 1960. gada 24. februārī dzimušo IMANTU LEMEŽAITI, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ģenerāļa Baloža iela 6–13, Liepāja, iesniegt tiesā paskaidrojumus par prasību 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas un ierasties uz slēgtu tiesas sēdi 2021. gada 29. novembrī pulksten 11.00 Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1. stāvā, 1.41. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69413921 Ventspils pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Agru Lemežaitieni un Imantu Lemežaiti par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.