Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi


Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi dabas liegumam "Tosmare"
2021. gada 29. oktobrī plkst. 10.00 notiks tiešsaistes (attālinātā) informatīvā sanāksme par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada administratīvajās teritorijās ietilpstošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma "Tosmare" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas līdz 26.oktobrim, rakstot uz e–pastu: uldis.valainis@du.lv.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV–5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām piedaloties sanāksmē vai rakstiski līdz 2021. gada 26. oktobrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@du.lv, tālr. 26113065.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Interreg V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam projektā LLI–449 "Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā" (LIVE LAKE) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203352601
Firma: SIA ITALY INVEST
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 - 5, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203353664
Firma: Sales Cloud SIA
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Liepāja, Cieceres iela 33/37 - 34, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203352955
Firma: SIA Sky Fish Baltija
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Ezermalas iela 7A, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203353560
Firma: SIA "ACJ Investments"
Pamatkapitāls: 9000 EUR
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 27A - 6, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203352353
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3LG"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Rojas iela 38/40 - 73, LV-3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.10.2021
Reģistrācijas numurs: 40203353325
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Void Souls"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Sūnu iela 12, LV-3401

Izsoles

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod velkoni "Klints"
Velkoņa "Klints" vispārīgie dati saskaņā ar tehnisko pasi:
Kuģa vārds: Klints
Kuģa tips: velkonis
LKR numurs: 2145
Pieraksta osta: Liepāja, Latvija
Kuģa īpašnieks: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Būves gads un vieta: 1968. gads, Lielbritānija
Korpusa materiāls: tērauds
L x B x D: 26,61 x 8,46 x 3,75
Bruto tilpība: 230t
Neto tilpība: 69t
Galveno dzinēju skaits, jauda, ražotājs: RUSTON9ATCM
Pārdodamās mantas cena ir EUR 95 000 (deviņdesmit pieci tūkstoši euro), neieskaitot PVN. Pārdodamās mantas cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Pārdodamā manta atrodas un to var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepāja, un Pārdošanas par brīvu cenu noteikumus saņemt un ar tiem iepazīties var Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmala 59, Liepāja, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721.
Dokumenti pretendentu reģistrācijai Pārdodamās mantas pirkšanai iesniedzami līdz 2021.gada 29.oktobrim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē Fēniksa ielā 4, Liepājā. Ja noteiktajā termiņā tiks iesniegts vairāk kā viens pieteikums mantas pirkšanai, tiks rīkota izsole.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod gružu un naftas savācēju kuģi "Gunta"
Gružu un naftas savācēja kuģa "Gunta" vispārīgie dati saskaņā ar tehnisko pasi:
Kuģa vārds: Gunta
Kuģa tips: savācējs
LKR numurs: 2048
Pieraksta osta: Liepāja, Latvija
Kuģa īpašnieks: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Būves gads un vieta: 1981. gads, PSRS
Korpusa materiāls: tērauds
L x B x D: 16.85 x 4.30 x 1.67
Bruto tilpība: 80t
Neto tilpība: 24t
Galveno dzinēju skaits, jauda, ražotājs: 6 ČSP 13/4–2
Pārdodamās mantas cena ir EUR 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši euro), neieskaitot PVN. Pārdodamās mantas cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Pārdodamā manta atrodas un to var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepāja, un Pārdošanas par brīvu cenu noteikumus saņemt un ar tiem iepazīties var Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmala 59, Liepāja, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721.
Dokumenti pretendentu reģistrācijai Pārdodamās mantas pirkšanai iesniedzami līdz 2021.gada 29.oktobrim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā. Ja noteiktajā termiņā tiks iesniegts vairāk kā viens pieteikums mantas pirkšanai, tiks rīkota izsole.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod velkoni "Namejs"
Velkoņa "Namejs" vispārīgie dati saskaņā ar tehnisko pasi:
Kuģa vārds: Namejs
Kuģa tips: velkonis
LKR numurs: 2097
Pieraksta osta: Liepāja, Latvija
Kuģa īpašnieks: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Būves gads un vieta: 1969, Vācija
Korpusa materiāls: tērauds
L x B x D: 25,97 x 8,02 x 3,20
Bruto tilpība: 181t
Neto tilpība: 54t
Galveno dzinēju skaits, jauda, ražotājs: DEUTZ SBV 8M545
Pārdodamās mantas cena ir EUR 70 000 (septiņdesmit tūkstoši euro), neieskaitot PVN. Pārdodamās mantas cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Pārdodamā manta atrodas un to var apskatīt pie Liepājas ostas 88.piestātnes (Vecā ostmala 59), Liepāja, un Pārdošanas par brīvu cenu noteikumus saņemt un ar tiem iepazīties var Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmala 59, Liepāja, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424721.
Dokumenti pretendentu reģistrācijai Pārdodamās mantas pirkšanai iesniedzami līdz 2021.gada 29.oktobrim plkst. 16.30 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā. Ja noteiktajā termiņā tiks iesniegts vairāk kā viens pieteikums mantas pirkšanai, tiks rīkota izsole.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000329402) elektroniskajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod dažāda garuma lietotas R–43 (melnie metāllūžņi) dzelzceļa sliedes. Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 14.oktobra plkst.13.00 līdz 2021.gada 24.oktobrim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ra.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Izsole elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv noslēdzas 2021.gada 3.novembrī plkst.13.00. Realizējamais metāllūžņu daudzums (+/– 20%) ir 10 tonnas:
Apjoms 250 metri, vidējais garums no 10 – 12,5 metriem.
Izsoles sākuma cena par 1 (vienu) tonnu – 210,00 euro. Augstākās cenas solītājs iegūst tiesības iegādāties (+/– 20%)  10 tonnas reizinot tās ar nosolīto izsoles cenu par 1 (vienu) tonnu. Izsoles nodrošinājums – 21 EUR (10 % apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – nosacītās cenas) 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldei. reģistrācijas Nr. 9000329402, AS "Swedbanka", konta Nr.LV LV12HABA0001407037000, ar atzīmi "Lietotu sliežu R–43  nodrošinājums".

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000329402) elektroniskajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod dažāda garuma lietotas R–43, R–50, R–65 (melnie metāllūžņi) dzelzceļa sliedes. Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 14.oktobra plkst.13.00 līdz 2021.gada 24.oktobrim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ra.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 14.oktobrī plkst.13.00 un noslēdzas 2021.gada 3.novembrī plkst.13.00:
R–43 sliedes. Apjoms 520 metri, vidējais garums no 5 – 12,5 metriem ar aptuveno kopējo svaru 20 tonnas;
R–50 sliedes. Apjoms 1009 metri, vidējais garums no 5 – 12,5 metriem ar kopējo svaru 50 tonnas;
R–65 sliedes. Apjoms 1253 metri, vidējais garums no 5 –12,5 metriem ar kopējo svaru 75 tonnas.
Realizējamais metāllūžņu daudzums kopā (+/– 20%) ir 145 tonnas. Izsoles sākuma cena par 1 (vienu ) tonnu – 210,00 euro. Augstākās cenas solītājs iegūst tiesības iegādāties (+/– 20%)  145 tonnas reizinot tās ar nosolīto izsoles cenu par 1 (vienu) tonnu. Izsoles nodrošinājums – 21 EUR (10 % apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas – nosacītās cenas) 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldei. reģistrācijas Nr. 9000329402, AS "Swedbanka", konta Nr. LV LV12HABA0001407037000, ar atzīmi "Lietotu sliežu R–43, R–50, R–65 nodrošinājums".

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Mārcim Dreimanim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rojas ielā 36 – 14N, Liepājā. Piedzinējs: UAB Gelvora filiāle Latvijā, adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr. 14N, ar kopējo platību 4,3 m2 un 43/35855 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000077789 14N, kadastra Nr. 1700 902 8291. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 400,00 EUR. Izsoles solis 40,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 3.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 40,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 14.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 13.novembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SANDRA DREIBERGA, personas kods 260868–XXXXX, miršanas datums 23.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 30. novembrī plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 6 (seši) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS ANSIS RUPERTS, personas kods 251042–XXXXX, miršanas datums 19.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SERGEJS KUKOĻEVS (SERGEY KUKOLEV), personas kods 210555–XXXXX, miršanas datums 16.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGĒNIJA MICKĒVIČA, personas kods 250854–XXXXX, miršanas datums 27.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NORVALDA KRĒTAINE, personas kods 071053–XXXXX, miršanas datums 11.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS POĻIŠČANOVS, personas kods 180840–XXXXX, miršanas datums 19.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARINA TEREŠENKOVA, personas kods 040570–XXXXX, miršanas datums 31.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LOTARS DŽERIŅŠ, personas kods 270464–XXXXX, miršanas datums 06.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SANITA GUMBATOVA, personas kods 180277–XXXXX, miršanas datums 27.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS LIEPIŅŠ, personas kods 290447–XXXXX, miršanas datums 22.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HARIJS BIRKENFELDS, personas kods 030339–XXXXX, miršanas datums 20.06.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA GROSMANE, dzimšanas datums 27.04.1940., personas kods 270440–XXXXX, miršanas datums 06.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 16.novembrī plkst. 10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS TRUMARS, personas kods 270243–XXXXX, miršanas datums 12.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZOJA KOZLOVSKA, personas kods 010231–XXXXX, miršanas datums 10.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa informē IRINU LYUBIMOVU, dzim. 1976. gada 2. jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Atmodas bulvāris 10A–35, Liepāja, LV–3414, ka 2021. gada 23. novembrī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, rakstveida procesā tiks izskatīta lieta Nr. 3–12/0004/3, SIA "SEB līzings" pieteikumā pret SIA "Delija" (likvidēta) un Irinu Ļubimovu (Irina Lyubimova) par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas sprieduma piespiedu izpildei sakarā ar cesionāra AS "SEB banka" pieteikumu par puses aizstāšanu civillietā. Tiesa informē par pieteikuma izskatīšanu rakstveida procesā. Pieteikumu izskatīs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesis Edgars Grīvnieks. Ja lietas dalībnieks vēlas izmantot tiesības uz noraidījuma vai citu procesuālo lūgumu pieteikšanu, tas darāms ne vēlāk kā līdz 2021. gada 16. novembrim – nosūtot tiesai rakstisku paziņojumu papīra vai elektroniskā dokumenta formā. Tiesas nolēmums būs pieejams 2021. gada 23. novembrī.