Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Arvīdam Reinfeldam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zirņu ielā 91, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese – Rožu iela 6, Liepāja; Liepājas pilsētas būvvalde, adrese – Rožu iela 6, Liepāja; Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir ēku (būvju) nekustams īpašums un sastāv no divām jaunbūvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000382601, kadastra Nr. 1700 537 0240. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 15 000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 11 250,00 EUR. Izsoles solis – 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 4.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1500,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 14.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 14.oktobris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Maksātnespējīgās fiziskās personas Intas Tilleres maksātnespējas procesa administratore Linda Spurele, amata Nr. 00563, prakses vieta Vīlandes ielā 1–9, Rīgā, LV–1010, mob. tālr. 26494605, e–pasts: lspurele.adm@gmail.com, paziņo, ka pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pāvilostas iela 5–117, Liepājā (kadastra numurs 17009026385), un sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,2 kv.m mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā, kā arī pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma 4220/510930 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 1700 002 0350 001) un zemes (kadastra apzīmējums 1700 002 0350). Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena ir 7900,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2021.gada 7.septembris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 7.oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 27.septembrim plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no novērtējuma, kas ir 790,00 EUR, administratores Lindas Spureles Luminor Bank AS Latvijas filiālē atvērtajā norēķinu kontā Nr. LV96RIKO0002221705098, un jānosūta lūgums administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles kārtība un nosacījumi, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejami: https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA Gederts un Partneri, juridiskā adrese: Smilšu iela 5–6, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bāriņu ielā 24–NT4, Liepājā. Piedzinējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamām telpām ar kopējo platību 46,2 kv.m un 462/3004 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3860 NT4, kadastra Nr. 1700 901 6454. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 1800,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 27.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 180,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 7.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 7.oktobris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203346747
Firma: SIA Manenzia
Pamatkapitāls:  1 EUR
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 5, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203343647
Firma: SIA Keystone Realty
Pamatkapitāls:  2800 EUR
Adrese: Liepāja, Andreja Pumpura iela 14 – 5, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203346592
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ecommerce Solutions
Pamatkapitāls:  2800 EUR
Adrese: Liepāja, Celmu iela 7 – 18, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203344568
Firma: SIA Ezermalas Autoparks
Pamatkapitāls: 5000 EUR
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 4 – 63, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203343280
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALT–IS"
Pamatkapitāls:  2800 EUR
Adrese: Liepāja, Ezera iela 52 – 7, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203345898
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Water Force"
Pamatkapitāls:  200 EUR
Adrese: Liepāja, Ezera iela 68 – 2, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203344943
Firma: SIA "DAINA Z"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Ganību iela 19 – 4, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203345205
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ilguna"
Pamatkapitāls:  2800 EUR
Adrese: Liepāja, Kūrmājas prospekts 23 – 5, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203346145
Firma: SIA SAULES RĪTS
Pamatkapitāls:  500 EUR
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 35 – 2, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 10.09.2021
Reģistrācijas numurs: 50002191331
Firma: IK Speis 2
Adrese: Liepāja, Pasta iela 12 – 1N, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203345775
Firma: EA Rental SIA
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Rietumkrasta iela 2 – 9, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.09.2021
Reģistrācijas numurs: 40203344799
Firma: SIA "Kad vajag"
Pamatkapitāls:  2800 EUR
Adrese: Liepāja, Vītolu iela 30 – 41, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA PERĻIKA (TATIANA PERLIK), personas kods 151134–XXXXX, miršanas datums 11.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KATRĪNA CĪPA, personas kods 080928–XXXXX, miršanas datums 18.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIJA ENGVERE, personas kods 170948–XXXXX, miršanas datums 07.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZOJA BOROVKOVA, personas kods 010127–XXXXX, miršanas datums 28.01.2013.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VENTA IRENA IVANOVA, personas kods 030736–XXXXX, miršanas datums 11.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MAIRA LIEPA, personas kods 150464–XXXXX, miršanas datums 15.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 5. oktobrī plkst. 13.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS PETROVICS, personas kods 210336–XXXXX, miršanas datums 07.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTINA DAŅIĻEIKO, personas kods 160739–XXXXX, miršanas datums 26.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDRA JĒGERA, personas kods 100359–XXXXX, miršanas datums 06.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS BURKEVICS, personas kods 210139–XXXXX, miršanas datums 22.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DZINTARS JANSONS, personas kods 161141–XXXXX, miršanas datums 28.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA STRUJEVICA (LARISA STRUEVITS), personas kods 250346–XXXXX, miršanas datums 19.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 20.oktobrī plkst.10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBERTS FREIMANIS, personas kods 280832–XXXXX, miršanas datums 19.07.1999.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MERALDA DREIMANE, personas kods 270551–XXXXX, miršanas datums 02.09.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OLGA DROZDA, personas kods 040130–XXXXX, miršanas datums 13.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIDA KOLTUNOVA, personas kods 240639–XXXXX, miršanas datums 24.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 24.08.2022.
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA ĀBELĪTE (VALENTINA ABELITE), personas kods 100646–XXXXX, miršanas datums 21.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEKATERINA TOMŠEVICA (EKATERINA TOMSHEVITS), personas kods 050142–XXXXX, miršanas datums 06.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS SIKSNA, personas kods 240768–XXXXX, miršanas datums 27.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS OPELTS, personas kods 211162–XXXXX, miršanas datums 12.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERNERS DREIMANIS, personas kods 260769–XXXXX, miršanas datums 18.02.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA ANNA ZEMKE, personas kods 190437–XXXXX, miršanas datums 09.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SKAIDRĪTE ĢIBIETE, personas kods 160539–XXXXX, miršanas datums 28.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAGNIJS KADŽIŠEVSKIS, personas kods 200942–XXXXX, miršanas datums 09.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OSVALDS DREIMANIS, personas kods 160642–XXXXX, miršanas datums 24.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69319621 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā. Tiesa aicina pieteikties visas personas, kurām ir kādi iebildumi pret Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000163288 III daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.2.1 nostiprināto nomas tiesību dzēšanu nekustamajā īpašumā Roņu ielā 6, Liepājā, nomnieks – LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS UZŅĒMĒJSABIEDRĪBA SIA "PK INVEST", reģistrācijas numurs 40003617771, iesniegt tos tiesā trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar norādītajām nomas tiesībām, tās tiks atzīstas par spēkā neesošām un dzēstas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret ANDRI DONIŅU par naudas piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā 2021.gada 2.decembrī, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka Andrim Doniņam, dzim. 1960.gada 4. jūnijā, termiņu rakstveida paskaidrojumu sniegšanai 30 dienas no sludinājuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē – Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 2, no 2021.gada 2.decembra pulksten 15.00, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1, 2.2, 2.3, un trešās daļas noteikumiem atbildētājam ir tiesības (bet ne pienākums) rakstveidā iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret ANATOLIJU DMITRIJEVU un IRINA FILATOVU par naudas piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā 2021.gada 2.decembrī, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka Anatolijam Dmitrijevam, dzim. 1971.gada 30. septembrī, un Irinai Filatovai, dzim. 1986.gada 22.martā, termiņu rakstveida paskaidrojumu sniegšanai 30 dienas no sludinājuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Atbildētājiem ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē – Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 2, no 2021.gada 2.decembra pulksten 15.00, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1, 2.2, 2.3, un trešās daļas noteikumiem atbildētājiem ir tiesības (bet ne pienākums) rakstveidā iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina JĀNI VĪTOLIŅU, dzim. 1985.gada 21.septembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2021.gada 8.novembrī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 9.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69244521 maksātnespējīgās AS "PNB Banka" prasībā pret Jāni Vītoliņu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.