Salīdzinot sodu sistēmu maksas autostāvvietās Liepājā un Rīgā, redzams, ka galvaspilsētā sodi lielākajā daļā zonu ir ievērojami zemāki.

Liepājā, kā redzams no informācijas "Liepājas autostāvvietu" mājaslapā, par neapmaksātu autostāvvietu vai par pārsniegtu apmaksāto autostāvvietu lietošanas laiku gadījumos, kad autostāvvietu lietotājs atkārtoti pārkāpis noteikumus (pirmoreiz tiek izteikts brīdinājums), kontroles darbinieks transportlīdzeklim uzliek informatīvu, sarkanu lapu par fiksēto pārkāpumu un paziņo Liepājas pašvaldības policijai, kura ierodoties notikuma vietā, fiksē pārkāpumu un izraksta transportlīdzeklim administratīvā pārkāpuma protokolu 30 eiro  apmērā.

Savukārt Rīgā soda uzlikšanas tarifi abos gadījumos (neapmaksāta autostāvvieta vai par pārsniegts apmaksātais autostāvvietas lietošanas laiks) atšķiras. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.206 nosaka: "Ja nav veikta maksas autostāvvietas priekšapmaksa, faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 60 minūtēm pārsniedz iepriekš samaksāto autostāvvietas lietošanas laiku, samaksu apliecinošs dokuments nav novietots noteiktajā kārtībā vai apmaksa veikta tarifu zonā, kurā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir mazāka, maksas autostāvvietas lietotājs veic pēcapmaksu septiņkārtējā stundu tarifā maksas autostāvvietās to darba dienās A, B, C, D un R zonas teritorijās un trīskāršā dienas tarifā V zonas teritorijā. Likme A zonas teritorijā ir 20,50 eiro dienā, B zonā – 17,00 eiro dienā, C zonā – 13,50 eiro dienā, D zonā – 10,00 eiro dienā, R zonā (pie Prezidenta pils – irliepaja.lv) – 53,00 eiro dienā un V zonā – 6,00 eiro dienā".

Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis priekšapmaksu, kā arī tā veikta zonā, kurā maksa par autostāvvietas lietošanu ir lielāka, un autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto lietošanas laiku, bet nepārsniedz 60 minūtes, "maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu šajā dienā veic pēcapmaksu pieckāršā stundas tarifa apmērā A, B, C, D un R zonas teritorijā atbilstoši šādai likmei: A zonā – 14,50 eiro, B zonā – 12,00 eiro, C zonā – 9,50 eiro, D zonā – 7,00 eiro, R zonā – 37,00 eiro."

irliepaja.lv skaidroja Liepājas Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš, tad arī pašvaldības policijas Transporta kontroles nodaļas darbinieki var sodīt par neapmaksātu automašīnas novietošanu stāvvietā. "Parasti tas notiek pēc informācijas saņemšanas no Liepājas autostāvvietām par konkrēto faktu. Tiek izrakstīts sods par minēto pārkāpumu. Soda apmēri ir noteikti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 pantā. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana.

Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 830.—839.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī par 840. un 849.papildzīmes prasību pārkāpšanu 537. vai 539. ceļa zīmes darbības zonā — uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 30 eiro apmērā.

Par citu šajā kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 30 eiro apmērā".