Foto: irliepaja.lv.


Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), izvērtējot Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" valdes locekles Violetas Celmas darbības atbilstību likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normām, valsts amatpersonas rīcībā konstatējis interešu konfliktu.


KNAB konstatējis, ka Celma 2022. gada 29. decembrī bija izdevusi rīkojumu, kas ietekmēja viņas radinieka – laulātā – personiskās un mantiskās intereses. Rīkojums saistīts ar prēmijas izmaksu.


"V.Celmai kā valsts amatpersonai par interešu konfliktu ar savu radinieku bija nekavējoties rakstveidā jāinformē augstākstāvošā valsts amatpersona vai koleģiālā institūcija, t.i., Liepājas valstspilsētas pašvaldības vadība, lai savukārt pašvaldības vadība varētu norīkot citu personu izdot rīkojumu attiecībā uz V.Celmas laulāto," portālu informēja KNAB.


Par šo pārkāpumu KNAB saucis amatpersonu pie administratīvās atbildības, piemērojot 90 eiro naudas sodu. Lēmums ir stājies spēkā, un amatpersona ir veikusi naudas soda iemaksu valsts budžetā.

Iepriekš KNAB skaidroja, ka radinieku strādāšana vienā institūcijā pati par sevi nenozīmē, ka noticis pārkāpums, t.sk. nonākšana interešu konflikta situācija. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normas neliedz radiniekiem, t.sk. māsām vai mātei un dēlam, strādāt vienā iestādē. Likums aizliedz valsts amatpersonai realizēt valsts amatpersonas pilnvaras, piemēram, pieņemt lēmumus, jautājumos, kas ietekmē vai var ietekmēt viņas vai radinieku personiskās vai mantiskās intereses.

Portāls irliepaja.lv iepriekš rakstīja par iespējamu Violetas Celmas interešu konfliktu, kas saistīts ar amatpersonas radinieku – māsas, viņas dēla un vedeklas – nodarbināšanu Celmas vadītajā pašvaldības iestādē.