Biedrība "Workout Generation" sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai "PuMPuRS" šī gada 13., 20. un 27.augustā organizē veselīga dzīvesveida un ielu vingrošanas aktivitātes.

Dalībai aktivitātēs tiek meklēti spējīgi, uzņēmīgi un atraktīvi 7.–12. klases skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi, kuri ir gatavi trīs nodarbības aktīvi sportot, apgūt veselīga dzīvesveida nozīmi, pilnveidot savu disciplīnu un mērķtiecību ar ielu vingrošanas palīdzību.

Šīs būs trešās aktivitātes projekta "Spēcīga jaunatne – mūsu nākotne" ietvaros. Paredzēts, ka šādas aktivitātes tiks realizētas 5 ciklos, no jūlija līdz oktobrim. Projekta gaitā jaunieši veicinās fiziskās sagatavotības uzlabošanos, piedalīsies ielu vingrošanas aktivitātēs, klausīsies pieredzes stāstos, lai uzinātu par fiziskās un mentālās veselības savstarpējo mijiedarbību. Jaunieši sportojot gūs motivāciju un uzlabos gan savu fizisko, gan mentālo veselību.

Aktivitātes notiks 13., 20. un 27. augustā pulksten 12–16, "Workout Generation" zālē, Strazdu iela 22. Katrā no dienām jaunieši gan izzinās veselīga dzīvesveida nozīmi, gan uzlabos savu fizisko sagatavotību, gan uzklausīs pieredzējušu speciālistu pieredzes stāstus un piedalīsies dažādos paraugdemonstrējumos.

Piedalīties tiek aicināti 20 jauni liepājnieki (7.–12. klases skolēni un profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi).

Pieteikšanās: https://forms.gle/kZ5TgWoexDMz2zrh8

Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/l/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai" (PuMPuRS).