Biedrība "Workout Generation" sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi un Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai "PuMPuRS" šī gada 23., 30.jūlijā un 6.augustā organizē veselīga dzīvesveida un ielu vingrošanas aktivitātes.

Dalībai aktivitātēs tiek meklēti spējīgi, uzņēmīgi un atraktīvi 7. – 12. klases skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 1. – 4. kursa audzēkņi, kuri ir gatavi trīs nodarbības aktīvi sportot, apgūt veselīga dzīvesveida nozīmi, pilnveidot savu disciplīnu un mērķtiecību ar ielu vingrošanas palīdzību.

Šīs būs otrās aktivitātes projekta "Spēcīga jaunatne – mūsu nākotne" ietvaros. Paredzēts, ka šādas aktivitātes tiks realizētas 5 ciklos, no jūlija līdz oktobrim. Projekta gaitā jaunieši veicinās fiziskās sagatavotības uzlabošanos, piedalīsies aktivitātēs par veselīgu uzturu, kuru rezultātā jaunieši lauzīs savus priekšstatus par veselīga uztura nozīmi ikdienā, sportojot gūs motivāciju un uzlabos gan savu fizisko, gan mentālo veselību.

Aktivitātes notiks 23., 30. jūlijā un 6. augustā pulksten 12 – 16, Strazdu ielā 22. Katrā no dienām jaunieši gan izzinās veselīga dzīvesveida nozīmi, gan uzlabos savu fizisko sagatavotību, gan uzklausīs pieredzējušu speciālistu pieredzes stāstus un piedalīsies dažādos paraugdemonstrējumos.

Piedalīties tiek aicināti 20 jauni liepājnieki (7.–12. klases skolēni un profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi).

Pieteikšanās: https://ej.uz/z5u2

Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/l/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai" (PuMPuRS)