Līdz ar martā notiekošo radošuma nedēļu, Liepājā sāks darboties Liepājas Novada fonda virzītais projekts jauniešu forums "Mana nākotnes pilsēta" – līdzdalības pasākums, kurā dažādu vecumu jaunieši radīs un attīstīs idejas par nākotnes risinājumiem Liepājas apkaimēs, informē Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.

Martā savu ieguldījumu dos pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi, ļaujot vaļu fantāzijai un veidojot radošos darbus par Liepājas nākotni. Oktobrī foruma darbam pievienosies pamatskolas skolēni, bet nākošā gada janvārī un martā – vidusskolēni un studenti. Plānots, ka nākamā gada maijā, noslēguma pasākumā, tiks prezentētas vairākas jauniešu radītas un izstrādātas idejas par pilsētvides objektiem, ko būtu iespējams realizēt kādā no Liepājas apkaimēm – Zaļajā birzī, Karostā, Ziemeļu priekšpilsētā, Ezerkrastā.

Lai jauniešu foruma idejas nebūtu tikai fantāzijas, organizācijas procesā piedalās Liepājas pilsētas Būvvaldes darbinieki. Sadarbību  ar Izglītības iestādēm palīdz organizēt Liepājas Izglītības pārvalde. Nozīmīgi Foruma norises partneri ir Liepājas Universitāte un nodibinājums Zinātnes un inovāciju parks.

Plašākai mērķauditorijai – skolotājiem un  citiem interesentiem, tiek organizēti neformāli izglītojoši pasākumi "Foruma kafejnīca". Kopā plānoti trīs pasākumi, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja gan uzzināt jaunu informāciju par pilsētvides plānošanas un attīstības, kā arī metodikas jautājumiem, gan diskutēt un pašiem mēģināt piedalīties pilsētplānošanā.

Pirmā Foruma kafejnīca 8., 10. un 12.februārī Zoom vidē pulcēja vairāk kā 60 skolotājus no dažādām Liepājas skolām. Sarunas pirmajā dienā vairāk saistītas ar to, kā pilsētas vidi padarīt draudzīgāku cilvēkiem – savu pieredzi stāstīja arhitekts Oto Ozols. Otrā diena vairāk bija veltīta dažādiem metodiskiem risinājumiem – analizējot pašu izveidotās mentālās kartes un domājot, kā skolēniem ļaut analizēt savu apkārtējo vidi. Liepājas galvenais arhitekts Uģis Kaugurs uzsvēra, ka svarīgi ir nevis mācīt skolēniem, kā veidot pilsētu, bet mācīties un darboties kopā ar bērniem, lai iegūtu patiešām uz nākotni vērstus risinājumus. Pasākuma dalībniekus ar programmu "Skolnieks pētnieks pilsētnieks" iepazīstināja tās koordinatore Liene Gaujeniete. "Foruma kafejnīcas" trešajā daļā dalībnieki diskutēja par ekosistēmu pakalpojumiem pilsētā. Ideju un viedokļu dažādība rāda, ka šis ir ļoti svarīgs koncepts – pilsētnieks jo īpaši nevar iztikt bez dabisko ekosistēmu pakalpojumiem.

Līdz ar šo pirmo Neformāli izglītojošo pasākumu darbu ir uzsācis Liepājas Jauniešu forums. Vai šis būs regulārs notikums, lai jaunieši, liepājnieki varētu piedalīties savas pilsētas veidošanā arī šādā radošā, izglītojošā un atbildīgā veidā, varēsim spriest nākošā gada pavasarī, kad redzēsim projekta rezultātus, varēsim apkopot, analizēt, izvērtēt padarītā ieguvumus un perspektīvas.