Lai izvairītos no pārāk lielas nastas, kas pēc valdības lēmuma nefinansēt speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, uzgultos pašvaldības pleciem, rasts optimāls risinājums.

Par to trešdien, 6.decembrī, žurnālistus informēja Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere.

Runa ir par trim pirmsskolas iestādēm – bērnudārzu "Cīrulītis" un bērnudārzu "Kriksītis", kuros mācās 45 bērni katrā, un bērnudārzu "Gulbītis", kurā ir 60 audzēkņi. Pārvaldes ideja sākotnēji bijusi apvienot visas trīs iestādes un pievienot speciālajai internātpamatskolai, vienlaikus arī mainot tās statusu no speciālās pamatskolas uz attīstības centru. Tā tiktu saglabāts valsts finansējums visām trim pirmsskolas iestādēm.

"Šādu risinājumu Izglītības ministrija noraidīja, atļaujot apvienot ar speciālo internātpamatskolu tikai vienu bērnudārzu," atzina Niedre-Lathere.

Diskusiju rezultātā atrasts optimāls risinājums, uzskata pārvalde, proti, sākot no 2018.gada 1.septembra, ar speciālo internātpamatskolu tiks apvienots logopēdiskais bērnudārzs "Cīrulītis", kurš īsteno divas speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem, viena no kurām paredzēta mazākumtautību bērniem. Bērnudārza pievienošana ļaus arī beidzot virzīt internātpamatskolu uz jaunā – attīstības centra – statusa iegūšanu, jo līdz šim tas neesot izdevies galvenokārt tā iemesla dēļ, ka skolai trūka pirmskolas izglītības programmas, skaidroja Niedre-Lathere.

Savukārt bērnudārzu "Kriksītis" finansēt apņēmusies pašvaldība, kura arī plāno paplašināt šo bērnu izglītības iestādi, uzceļot piebūvi, bet bērnudārzs "Gulbītis", kurā uzņem bērnu ar dažādām psihosomatiskām saslimšanām, kļūs par parastu bērnudārzu – atzīts, ka šīs saslimšanas nav iesmels, lai veidotu speciālu dārziņu, pietiek ar speciālu programmu un diētu. Arī "Gulbīti" finansēs pašvaldība.

"Cīrulīša" vadītāja Valentīna Leskinoviča pastāstīja, ka viņas vadītājā iestādē notikušas vairākas sapulces ar bērnu vecākiem, kuri "nomierināti, ļoti labi saprot reformas būtību un ir apmierināti, jo reorganizācijas ceļā neko nezaudēs".

Kā uzsvēra Leskinoviča, tieši otrādi – būs vairāk ieguvumu, jo palielināsies pakalpojumu loks, piemēram, ikdienā būs pieejams psihologs, kas šobrīd uz visām pirmsskolas iestādēm ir tikai viens, bet speciālajā internātpamatskolā strādā uz vietas.

Saglabāsies arī abu valodu programmas, tie paši pedagogi, kuri, iespējams, saņems lielāku atalgojumu, nekā šobrīd. Ilgtermiņā arī "Cīrulītim" būšot vajadzīga piebūve, jo telpu trūkumu jūt arī speciālā internātpamatskola, taču pašvaldība šim nolūkam jau atpirkusi blakus "Cīrulītim" esošo zemesgabalu.

Niedre-Lathere pauda cerību, ka sāktā reforma ļaus līdz 2018.gada 1.septembrim sakārtot visu pilsētas pirmsskolas izglītības sistēmu kopumā, kas šobrīd ir "komplicēta un sabiedrībai nesaprotama".

Ar 2018.gada 1.septembri pārmainās gaidāmas arī internātskolā, kuru valsts vairs nefinansēs.