7.novembrī Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā notika prezentācijas pasākums, kurā bija aicināti piedalīties pilsētas un tuvāko novadu izglītības iestāžu pārstāvji.

Mērķis bija iepazīstināt ar skolas – attīstības centra darbības virzieniem iestādes jaunajā statusā, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Bijusī Liepājas speciālā internātpamatskola jauno mācību gadu uzsāka jaunā statusā – kā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs, apvienojot vienā iestādē arī speciālās pirmsskolas izglītības īstenošanu līdzšinējā pirmsskolas izglītības iestādē "Cīrulītis".

Līvupes pamatskolā – attīstības centrā īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem. 

Liepājas speciālā internātpamatskola izveidota 1995.gadā, bet speciālās izglītības attīstības centra statuss pēc četrām neveiksmīgām reizēm beidzot tika apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijā 2018. gada jūnijā, pastāstīja skolas direktors Atis Brikmanis. Skola ir viena no valstī lielākajām speciālās izglītības iestādēm bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Līvupes pamatskolā – attīstības centrā šobrīd pavisam mācās 227 audzēkņi, skola izvietota trīs ēkās. Ar skolas darbību un nākotnes plāniem iepazīstināja direktora vietnieces Valentīna Leskinoviča, Kaiva Žīmante un Sarmīte Sidorova.   

PII "Cīrulītis" apmeklē 47 bērni, apgūstot sešas speciālās izglītības programmas. Savukārt Klaipēdas ielā 94 mācās 81 skolēns ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem pēc individuāliem izglītības plāniem, lielu daļu nodarbību veltot praktisko iemaņu apgūšanai, arī mājturības tehnoloģijām, mūzikas terapijai, iepirkšanās prasmju apgūšanai sadarbībā ar veikalu "Top!". Ar bērniem katru dienu strādā gan speciālie pedagogi, gan logopēdi.

Ūliha ielā 56 mācās 99 skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri mācību procesā apgūst arī profesionālās iemaņas galdniecībā un pavārmākslā, skolai ir mūsdienīgi aprīkota galdniecība un virtuves telpas. Skolēniem ir iespēja nodarboties ar informāciju tehnoloģijām, sportu un mūsdienu deju pulciņā, kuru atpazīst arī ārpus skolas. Skolai ir arī dienas un diennakts internāts.  

Līvupes pamatskolā – attīstības centrā veic agrīno speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem, sniedz bezmaksas konsultācijas metodisko palīdzību pirmsskolas, speciālo un vispārizglītojošo skolu pedagogiem, konsultē un sniedz metodisko palīdzību pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, organizē pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus, seminārus, darbnīcas ar iekļaujošo izglītību utt.

Tuvākajā nākotnē skolā plānots rīkot pedagogu profesionālās pilnveides semināru pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogiem, "Erasmus+" programmas ietvaros  sadarbībā ar Liepājas universitāti notiks seminārs "Speciālā un iekļaujošā izglītība Čehijā", seminārs vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām, konference "Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā" u.c. pasākumi.