Ar domes lēmumu no 31.decembra no amata atbrīvots Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktors Atis Brikmanis.

Atis Brikmanis Izglītības pārvaldē iesniedzis iesniegumu, kurā lūgts atbrīvot viņu no amata.

Ar nākamā gada 2.janvāri par Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora pienākumu izpildītāju līdz jauna direktora apstiprināšanai amatā iecelta direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Sidorova.

Tiks izsludināts konkurss uz skolas direktora amatu.