Domes sēdē 16. augustā nolemts Liepājas speciālajai internātpamatskolai apstiprināt jaunu nosaukumu – Liepājas Līvupes pamatskola-attīstības centrs.

Jaunais nosaukums piešķirts sakarā ar speciālās izglītības attīstības centra statusa piešķiršanu ar 2018.gada 1.septembri. Apstiprināts arī iestādes jaunais nolikums.  

Jaunais nosaukums radies ilgās diskusijās ar skolas darbiniekiem un Izglītības un zinātnes ministriju, tas saistīts ar skolas atrašanos vietā, kur kādreiz tecējusi Līvas upe. “Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs", apvienojot vienā iestādē arī speciālās pirmsskolas izglītības īstenošanu līdzšinējā pirmsskolas izglītības iestādē “Cīrulītis", kļuvis par vienu no diviem Speciālās izglītības attīstības centriem Kurzemē.

Izglītības pārvalde jau jūnija beigās saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu ar apstiprinājumu par speciālās izglītības attīstības centra statusa piešķiršanu Liepājas speciālai internātskolai no 2018. gada 1. septembra. Liepājas Speciālās izglītības attīstības centrā īstenos speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, izglītojamiem ar valodas traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem.  

Saskaņā ar MK noteikumiem, speciālā izglītības iestāde savā darbībā specializējas vismaz divos atšķirīgos izglītojamo attīstības traucējumu veidos. Lai iestāde pretendētu uz attīstības centra statusu, tai jāatbilst arī vairākiem citiem kritērijiem – jānodrošina agrīna speciālo vajadzību diagnostika pirmsskolas vecuma bērniem, jākonsultē citu izglītības iestāžu izglītojamie ar speciālām vajadzībām, viņu vecāki un pedagogi. Ir jāizstrādā mācību vai metodiskie atbalsta materiāli, jāorganizē informatīvi izglītojoši pasākumi par iekļaujošo izglītību. Savukārt pētniecības jautājumos izglītības iestādei jāsadarbojas ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas.

Kā zināms, no šā gada valsts pārtrauca finansēt speciālās izglītības iestādes, un tās bija  jāpārņem pašvaldības pārvaldībā. Tāpēc 2017. gada 9. novembrī Speciālās pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis", kura atrodas Ezera iela 53/55, tika pievienota Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas speciālā internātpamatskola" Uliha iela 56 un otru mācību īstenošanas vietu Klaipēdas ielā 94 – lai tās varētu vienoti pretendēt uz speciālās izglītības attīstības centra statusu un turpināt saņemt valsts finansējumu.

Apvienojot abas speciālās izglītības iestādes, izglītojamajiem tiks nodrošināts plašāks veselības un sociālās aprūpes personāls, līdz ar to būs iespēja savlaicīgāk konstatēt bērnam nepieciešamo palīdzību, nodrošinot nepieciešamo atbalstu veselības uzlabošanai un saglabāšanai. Izglītojamiem būs iespēja izmantot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas speciālā internātpamatskola" izveidoto  Montesori kabinetu bērniem, kuriem ir valodas vai cita veida traucējumi. Nepieciešamības gadījumā būs lielāka iespēja lietot tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņus, staiguļus.

Savukārt izglītojamo vecākiem būs iespēja saņemt papildus profesionālas konsultācijas, kā uzlabot bērnu veselības stāvokli – gan metodiskas, gan praktiskas.

Liepājas speciālo izglītības iestāžu reorganizācijas rezultātā tiks palielināts augsti profesionāls atbalsts pirmsskolas iestāžu pedagogiem un vadībai, nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide, kā arī labās prakses piemēru pārņemšana un adaptācija pirmskolā.