Saskaņā ar domes 19.maija sēdes lēmumu, lai sakārtotu pašvaldības īpašumus, paredzēts nojaukt virkni vidi degradējošas, daļēji sagruvušas būves pilsētas bērnudārzu teritorijās, kuras nav lietderīgi atjaunot.
 
Tās ir nojume bērnudārzā "Cīrulītis", Ezera ielā 53/55; pagrabs bērnudārzā "Rūķītis", Apšu ielā 6; garāža Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas teritorijā, Rīgas ielā 50 un pagrabs bērnudārzā "Pūcīte", Bāriņu ielā 32A.

Būves nojaukt lūgusi Izglītības pārvalde.

Termiņš divu būvju nojaukšanai un teritorijas sakopšanai dots līdz 2023.gada 31.decembrim, bet otru divu – līdz 2024.gada 31.decembrim.