Deputāti domes sēdē 16.novembrī pieņēma lēmumu atbalstīt projektu "Pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" paplašināšana E. Veidenbauma ielā 16".


Projekta kopējās izmaksas ir 5,2 miljoni eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 3,1 miljons eiro, bet pašvaldības – 2,1 miljons eiro. Tāpat pašvaldībai 2025.gadā būs jānodrošina projekta priekšfinansējums 1,5 miljonu eiro apmērā.

Kā domes sēdē skaidroja deputāts Jānis Vilnītis, tad pašlaik pirmsskolas izglītības iestādē "Kriksītis" ir trīs grupiņas, bet pēc paplašināšanas, savienojot esošo ēku ar bijušo 31.arodskolas dienesta viesnīcu, varētu būt 11.  Tas palielinātu bērnu skaitu par 176 un faktiski atrisinātu rindu problēmu, jo šobrīd rindā uz vietu bērnudārzā gaida mazliet vairāk nekā simts (pirms nedēļas – 112) bērni vecumā virs pusotra gada, uzsvēra Vilnītis.


"Kriksīša" paplašināšana būs arī pirmais solis ceļā uz projekta "K. Ukstiņa ielas kompleksa attīstība mācību vides nodrošināšanai pirmsskolas un sākumskolas izglītības pakāpēs" īstenošanu. Paplašināšana arī paredz pielāgot un izveidot vidi izglītojamiem ar pārvietošanās traucējumiem un vispār radīt mūsdienīgu mācību vidi.

Projektu paredzēts īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā"  4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" ietvaros.