Liepājas Universitāte (LiepU) ir spērusi soli uz starptautisku atpazīstamību un četri universitātes rakstu krājumi tagad ir atrodami starptautiskajā datubāzē EBSCO.

Tā ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu resursu datubāzu platforma, kas apvieno informāciju humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dabas zinībās, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

EBSCO datubāzē ir Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes un Kurzemes Humanitārā institūta rakstu krājumi "Vārds un tā pētīšanas aspekti", "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", zinātniskais žurnāls "Scriptus Manet" un kopā ar Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti izdotais rakstu krājums "Valodu apguve: problēmas un perspektīva".

Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola atzīst, ka atrašanās starptautiski atzītā datubāzē veicina zinātnisko publikāciju izplatīšanu. Līdz šim ar tiem varēja iepazīties galvenokārt bibliotēkās, bet kopš 2018.gada rakstus varēs lasīt arī elektroniski. EBSCO datubāze gan pētniecības, gan studiju darbā tiek plaši izmantota.