Ceturtdien, 15.martā, pulksten 17 Liepājas bērnu bibliotēkas "Vecliepājas Rūķis" telpās, Malkas ielā 4, 3.stāvā tiks atklāta izstāde "Lapsas stāsts".

Darbu autori ir radošās pilnveides studijas "Mākslas Pasāža RADI" un Vaiņodes Mūzikas skolas mākslas programmas audzēkņi vecumā no 4 līdz 14 gadiem.

Izstādē apskatāmi kompozicionāli darbi, kas ilustrē lapsas dažādos piedzīvojumus, krāsaini gleznojumi, telpiski veidotas lapsiņas un arī grāmatiņas, kuras veidojuši studijas jaunākie audzēkņi un Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņi kopā ar saviem vecākiem.

Radošais process bija interesants un aizraujošs, jo mazie mākslinieki varēja iztēloties un uzgleznot katrs pats savu lapsas stāstu, veidojot darbus, vizualizēt un fantazēt notikumus un lapsas piedzīvojumus, kā rezultātā izstādē ir aplūkojami 16 kompozicionāli darbi un 23 gleznojumi, kā arī 15 grāmatiņas un 4 telpiskas lapsiņas.

Daudzveidīgās un dažādo raksturu lapsiņas un viņu piedzīvojumi būs apskatāmas bērnu bibliotēkā "Vecliepājas Rūķis", Malkas ielā 4, 3.stāvā no 15. marta līdz 15.aprīlim.

Izstāde veidota sadarbībā ar Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkās filiāli – bērnu bibliotēku "Vecliepājas Rūķis".

Izstādē ir aplūkojami arī informatīvie plakāti ar fotogrāfijām, kas interesentus iepazīstina ar biedrības mērķiem, uzdevumiem un realizētajiem projektiem, kā arī ar studijas plašo piedāvājumu. Studijā bērniem no 3 gadu vecuma, jauniešiem un pieaugušajiem bez vecuma ierobežojuma ir iespēja apmeklēt vispusīgas radošās nodarbības. Apmācības notiek gan latviešu, gan krievu valodā. Biedrības pārstāvji informē, ka studija piedāvā licenzētas izglītības programmas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Mācību procesa laikā ir iespēja apgūt tādus vizuāli plastiskās mākslas mācību priekšmetus, kā kompozīcija, krāsu mācība, grafika, gleznošana u.c.  

Profesionāli izstrādātā mācību metodika ir vērsta uz individuālu un motivētu pieeju, lai katram būtu iespēja sajust savu radošo potenciālu un gandarījumu par savu izaugsmi un sasniegtajiem rezultātiem. Studijas darbība ir vērsta uz to, lai profesionālu mākslas un dizaina pedagogu vadībā veicinātu cilvēku motivāciju pašattīstībai, spēju, talantu un dažādu prasmju izkopšanai, savas personības izaugsmei.

"Mākslas Pasāža RADI" regulāri organizē dažādus radošus projektus bērniem un jauniešiem, kuru pamatā tiek apvienota gan profesionālās ievirzes metodika, gan lietderīga brīvā laika pavadīšana. Kā piemēru var minēt jau par tradīciju kļuvušo bērnu un jauniešu plenēru "Mazā Marīna" un dažādas radošās darbnīcas pilsētā – Ziemassvētku tematiskās darbnīcas Liepājas Latviešu biedrības namā, bērnu un ģimeņu svētkos "Lielmutis Fricis un Lielmute Marta", kā arī citas.