Vairākiem Reiņu meža ielas 12.mājas telpu īpašniekiem radušās pamatotas aizdomas, ka „Liepājas namu apsaimniekotājs” (LNA) pret viņiem nav un nevēlas būt godprātīgs.

Aizdomas apstiprina dīvainā attieksme, neskaidrības zemesgrāmatas ierakstos un apsaimniekotāja atteikšanās vairāku gadu garumā izsniegt maksāto rēķinu atšifrējumus.

2012.gada maijā Reiņu meža ielas 12.mājas dzīvokļu īpašniekiem apnika nemitīgi augošie rēķini par īpašuma apsaimniekošanu. Tādēļ tika sasaukta sapulce, kurā izvērtēja citu namu apsaimniekošanas uzņēmumu piedāvātās cenas, un nolēma slēgt līgumu ar citu uzņēmumu – SIA „Namu serviss Apse”.

Jūnijā līgums tika noslēgts, un par to tika informēta Liepājas dome, kas 30.augustā akceptēja vēlmi nodot dzīvojamās mājas Reiņu meža ielā 12 pārvaldīšanas tiesības SIA „Namu serviss Apse”.

Taču LNA nevēlējās atteikties no ļoti izdevīgās nama apsaimniekošanas, un pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldei nosūtīja vēstuli, kurā apstrīdēja dzīvokļu īpašnieku sapulces atbilstību likuma prasībām. Pamatojoties uz šo vēstuli, pašvaldība nolēma, ka jāsasauc atkārtota sapulce.

Pa šo laiku LNA valdes loceklis Artis Rimma sagatavoja jaunu piedāvājumu, kurā piedāvātās apsaimniekošanas izmaksas jau bija ievērojami mazākas (sētnieka pakalpojumi – uz pusi).

Sapulcē nekas netika nolemts, bet pēc jaunā piedāvājuma saņemšanas cilvēki nomierinājās, un viss uz brīdi noklusa.

Starp citu, tikai šajā sapulcē veterinārārste Anita Reinholce, kuras klīnika atrodas ēkas piebūvē (faktiski, uz atsevišķiem pamatiem celtā trīsstāvu namā) uzzināja, ka viņas adrese ir Reiņu meža 12, jo līdz tam bija uzskatījusi, ka ēkas adrese ir M.Ķempes iela 15 (arī pašvaldības interneta mājaslapā www.liepaja.lv, M.Ķempes 15 tiek norādīta kā Anitas Reinholces klīnikas atrašanās vieta).

Neraugoties uz LNA dāsnajiem piedāvājumiem, par lielu pārsteigumu visiem Reiņu meža 12 iemītniekiem piesūtītie rēķini nevis samazinājās, kā tika solīts, bet turpināja pieaugt!

Nedzīvojamo telpu īpašnieki (bez Reinholces klīnikas ēkā atrodas arī vairāki citi uzņēmumi), neapmierināti ar situāciju, nosūtīja vēstuli LNA valdes loceklim Artim Rimmam, ar lūgumu sniegt paskaidrojumu, kā tiek izlietota par apsaimniekošanu iekasētā nauda.

Tad arī uzņēmēji sāka aizdomāties, ka trīs gadus nav saņēmuši maksāto rēķinu bilances pozīciju atšifrējumu (tos izdevies „izspiest” vien par 2012.gadu).

Iespējams, viņi to nesaņēma tāpēc, ka bija maksājuši ne tikai par saviem, bet arī kaimiņmājas tēriņiem. Proti, piebūvei ir gan autonoma kanalizācija un ūdens apgāde, gan apkures sistēma, kas nav saistīta ar 42 dzīvokļu māju Reiņu meža 12.

No LNA saņemts solījums, ka abu māju bilance tiks sadalīta, taču arī šis solījums netiek pildīts.

Neapmierināti ar notiekošo jeb, pareizāk sakot, ar to, ka nekas nenotiek, nedzīvojamo telpu īpašnieki sūtīja vēstules gan pašvaldībai, gan LNA un SIA „Namu serviss Apse” (pēdējam tādēļ, ka Liepājas domes pieņemto lēmumu par nama apsaimniekošanas tiesību nodošanu šim uzņēmumam, neviens tā arī nav atcēlis).

Vēstules tika nosūtītas šā gada 26.februārī, un tieši pēc mēneša uzņēmēji saņēma atbildi no Liepājas domes izpilddirektora vietnieka Ronalda Fricberga.

Atbildē vien paziņots, ka LNA 2012.gada 5.novembrī pašvaldībai iesniedzis dzīvokļu īpašnieku balsošanas protokolu, bet šā gada 25.martā – jaunu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Īsā vēstījuma nobeigumā lasāms: „Pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem, Jūs tiksiet rakstiski informēti par pieņemto lēmumu”.

LNA atbildi sniedzis tikai 4.aprīlī, un atkārto, ka neuzskata lēmumu par nama apsaimniekošanas uzticēšanu SIA „Namu serviss Apse” par korektu, kā arī piesauc jauno līgumu, ko uzņēmums noslēdzis ar nama iedzīvotājiem.

Tomēr dīvaini, ka šāda līguma kopiju nav saņēmis neviens no nedzīvojamo telpu īpašniekiem, neskatoties uz vairākkārtīgiem pieprasījumiem un pat LNA biroja apmeklējumiem!

Nav arī atbildes uz jautājumu, kā izdevies savākt 27 parakstus par jaunā apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar LNA, ja nevienam no neapdzīvojamo telpu īpašniekiem nav pat piedāvāts parakstīties. Tāpat neviens no viņiem nav iepazīstināts ar līguma galīgo versiju, un to nav redzējis līdz šai dienai!

Izpētot LNA izsniegto bilances pozīciju atšifrējumu par 2012.gadu, Anitai Reinholcei radušies vairāki jautājumi, piemēram, kā vienai mājai sētnieka pakalpojumi mēnesī var maksāt Ls 150,82 un kāpēc vienai mājai sadzīves atkritumus izved veselas trīs (!) firmas?! Vai kāpēc līdzās „mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem” (Ls 182,85) rēķinā iekļauti arī „pārvaldnieka administratīvie izdevumi” (Ls 86,49)?

Šādu dīvainību un neskaidrību atšifrējumā netrūkst.

Pagaidām, kamēr visi jautājumi netiks sakārtoti, nedzīvojamo telpu īpašnieki nolēmuši nemaksā LNA, kuras pakalpojumi tiem patiesībā nemaz nav vajadzīgi.

Artis Rimma par šo konfliktu telefoniski sniegt komentārus portālam atteicās, pieprasot, lai jautājumus iesniedzam rakstiskā formā, ko arī izdarījām.