Liepājas domē saņemts Liepājas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Lielais dzintars" valdes locekles Baibas Božes iesniegums par vēlēšanos atstāt valdes locekļa amatu.

Uz laiku līdz jauna valdes locekļa izraudzīšanai koncertzāli vadīs līdzšinējais valdes loceklis Aldis Kaupa, portālu informēja pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Kā paredz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma" 66. pants: kapitālsabiedrībā tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu ir dalībnieku sapulcei. Piektdien, 23. decembrī, pamatojoties uz Baibas Božes iesniegumu, tika sasaukta dalībnieku sapulce un nolemts atsaukt Baibu Boži no SIA "Lielais dzintars" valdes locekļa amata.

"Vēlos izteikt pateicību līdzšinējai koncertzāles valdes loceklei par sadarbību. Novērtēju Baibas Božes paveikto, īpaši vēlos pateikties par to, ka līdzšinējā valdes locekle bijusi klāt pie visiem aktuālajiem procesiem koncertzāles atklāšanas gadā," norādīja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis.

Baiba Bože par SIA "Lielais dzintars" valdes locekli tika apstiprināta 2014. gada 5. decembrī.

"SIA "Lielais Dzintars" sāku strādāt pirms trīs gadiem - pašos tā pirmsākumos, veidojot uzņēmumu no jauna un paralēli sekojot līdzi koncertzāles būvniecībai. Pa šiem gadiem izveidota spēcīga komanda, piesaistīta lieliska mākslinieciskā vadītāja. Esam veiksmīgi aizvadījuši pirmo koncertzāles gadu un skaidri nodefinējuši turpmākos mērķus. Šādu uzdevumu biju sev izvirzījusi. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, Liepājas domes vadībai, tās struktūrvienībām un iestādēm, Kultūras ministrijai, Liepājas simfoniskajam orķestrim, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina skolai, visiem sadarbības partneriem par līdzšinējo atbalstu un konstruktīvo sadarbību," pastāstīja Baiba Bože.

Uz SIA "Lielais dzintars" brīvo valdes locekļa amatu sludinās atlasi saskaņā ar "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likumu".