Vai celt pieminekli pazudušiem bērniem un kā izskatīsies valsts simtgades svinības Liepājā, bija galvenie darba kārtības jautājumi Kultūras lietu komisijā.

Otrdien, 10.oktobrī, domes Kultūras lietu komisija bija pulcējusies uz savu pirmo sēdi jaunajā sastāvā. Komisija (ar tās sastāvu var iepazīties šeit) bija pulcējusies astoņu, nevis deviņu cilvēku sastāvā, un tāda arī paliks līdz turpmākiem domes lēmumiem – savu dalību komisijā atsaukusi Katrīna Knese-Šmite. Arī Maija Kalniņa uzdeva jautājumu priekšsēdētājam, lai gūt pārliecību, ka komisijas darbam ir jēga un nozīme.

Atis Deksnis, kurš vada Kultūras lietu komisiju, darba kārtības jautājumu izskatīšanu rosināja sākt ar komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Par to kļuva vienīgais izvirzītais kandidāts – Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, kurš pirms tam daiļrunīgi izskaidroja vietnieka funkcijas, proti, vadīt sēdes, ja klāt nav komisijas priekšsēdētāja. Jirgens arī izskaidroja, ka vietnieks “nav ne gudrāks, ne skaistāks” par pārējiem komisijas locekļiem un ka arī vietniekam ir “tikai viena balss un tādas pašas tiesības izteikties kā jebkuram”.

Pārējie divi darba kārtības jautājumi bija Kultūras pārvaldes sniegtās informācijas par Latvijas valsts simtgades sagaidīšanu Liepājā (par to sīkāka informācija sekos) uzklausīšana un diskusija par to, vai atbalstīt pieminekļa pazudušiem bērniem uzstādīšanu, vai ne.

Komisijas lēmums bija – nenoraidīt iniciatīvas grupas sagatavoto lēmumprojektu par atbalstu pieminekļa uzstādīšanai, bet lūgt iniciatorus konkretizēt savus tālākos soļus attiecībā uz vietas izvēli, pieminekļa metu un tamlīdzīgi.

Komisijas locekļu diskusija, kurā iesaistījās Maija Kalniņa, Juris Raķis, Juris Jirgens, Tatjana Beļikova, Inga Auziņa, parādīja, ka ir pārāk daudz nezināmo, lai izšķirtos par konkrētu lēmumu. Vai, uzceļot šādu pieminekli, bērni vairs nepazudīs? Varbūt ir jāceļ piemineklis, kas atgādinātu vecākiem un sabiedrībai kopumā – neesat vienaldzīgi? Vai pašvaldībai ir jāizlemj būt vai nebūt piemineklim? Varbūt pašvaldībai būtu nevis jāceļ piemineklis, bet jāatbalsta bezvēsts.lv atbalsta punkta izveide Liepājā, lai vienmēr nav jālūdz palīdzība Rīgai? Vai var uzcelt labu pieminekli, nerīkojot metu konkursu? Vai piemineklim ir jābūt konkrētam vai ļoti neitrālam? Varbūt šāds piemineklis varētu kļūt par īpašu akcentu Dienvidu kapsētā, kā tas ir ar piemiņas zīmi politiski represētajiem Centrālajos kapos?