Kādi sodi paredzēti par braukšanas ātruma pārsniegšanu, kādi sodi ir autobraucējiem citās valstīs? Piedāvājam nelielu ieskatu noteikumos.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par ātruma pārsniegšanu sods vieglo automašīnu vadītājiem var būt no brīdinājuma līdz pat 680 eiro. Vienlaikus braucējs var saņemt arī soda punktus un uz laiku zaudēt vadītāja tiesības.

Vismazākais sods – brīdinājums – paredzēts, ja ātruma pārsniegšana bijusi līdz 10 km/stundā. Brīdinājumu vai 20 eiro sodu piespriež, ja ātrums pārsniegts par 11– 20 km/stundā ārpus apdzīvotām vietām, bet 40 eiro apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā, turklāt papildus jārēķinās ar vienu soda punktu. Arī par drošas distances neievērošanu var tikt pie viena soda punkta, brīdinājuma vai 25 – 140 eiro soda naudas.

Tāpat viens soda punkts paredzēts par ātruma pārsniegšanu par 21– 30 km/stundā: apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā šajā gadījumā soda nauda būs 80 eiro, bet ārpus apdzīvotām vietām – 40 eiro.

Pārsniedzot ātrumu par 31– 40 km/stundā ārpus apdzīvotām vietām, sods arī ir 80 eiro, bet soda punkti jau būs divi, apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā naudas sods divreiz lielāks – 160 eiro.

Ātruma pārsniegšana par 41– 50 km/stundā ārpus apdzīvotām vietām draud ar 160 – 220 eiro lielu soda naudu un trīs soda punktiem, apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā 240 – 320 eiro.

Ja ātrums pārsniegts par 51– 60 km/stundā ārpus apdzīvotām vietām, sods ir 240 – 320 eiro, četri soda punkti un tiesību atņemšana uz 3 mēnešiem, tas pats apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā: 360 – 460 eiro soda nauda, četri soda punkti un tiesību atņemšana uz 6 mēnešiem.

Pārsniedzot ātrumu par vairāk nekā 60 km/stundā ārpus apdzīvotām vietām sods būs 360 – 480 eiro, pieci soda punkti un tiesību atņemšana uz 6 mēnešiem, apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā: sods būs 540 – 680 eiro un tiesību atņemšana uz 12 mēnešiem.

Latvijā sods par agresīvu braukšanu ir no 70 līdz 280 eiro. Par tālruņa, planšetdatora vai viedierīces izmantošanu, transportlīdzeklim esot kustībā, tiek piemērots naudas sods no 25 līdz 100 eiro, savukārt par braukšanu bez drošības jostas – brīdinājums vai naudas sods no 30 līdz 70 eiro.

Sodi autovadītājiem citās valstīs
Salīdzinot naudas sodus, ko par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu autovadītājiem piemēro citās valstīs, kļūst skaidrs, ka Latvijā tie ir visai maigi. 

Somija – sods atkarīgs no ienākumiem
Somijā soda naudas apmēru aprēķina pēc pārkāpēja deklarētajiem ienākumiem. Piemēram, miljonārs Reims Kuisla saņēma 54 024 eiro naudas sodu par braukšanu ar 23 km/h ātrāk nekā bija atļauts attiecīgajā ceļa posmā. Pārkāpēja ikgadējie ienākumi bija 6,5 miljoni eiro, tāpēc, atbilstoši noteikumiem, tika aprēķināts, ka šis ir samērīgs sods par veikto pārkāpumu.  Savukārt, ja cilvēks pie stūres brauc dzērumā, tad naudas sods ir, sākot no 90 eiro, kā arī tiek atņemtas autovadītāja tiesības no 1 līdz 3 mēnešiem.

Vācija – naudas sods līdz 1000 eiro
Par ātruma pārkāpšanu Vācijā tiek piemērots naudas sods no 400 līdz 480 eiro. Gadījumā, ja autovadītājs braucis alkohola reibumā, naudas sods svārstās no 500 līdz 3000 eiro. Lielāks sods tiek piešķirts autovadītājiem, kuri par braukšanu dzērumā pieķerti jau trešo reizi, un promiļu skaits ir 1,6. Savukārts, ja autovadītājs, pārvietojoties ar automašīnu, neizmanto drošības jostu, sods ir 30 eiro.

Īrija – naudas sods līdz 5000 eiro
Par ātruma pārkāpšanu Īrijā naudas sods ir līdz 80 eiro. Ja autovadītājs brauc pie stūres 0,5 promiļu reibumā, naudas sods ir līdz 5000 eiro, kā arī tiesību atņemšana uz termiņu no 1 līdz 3 gadiem. Savukārt, ja tiek pārkāpti stāvvietu noteikumi, naudas sods ir līdz 80 eiro. Par drošības jostas neizmantošanu naudas sods ir 80 eiro apmērā.

Itālija – naudas sods līdz 3000 eiro
Gadījumā, ja autovadītājs ir pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, tad viņam draud sods no 779 līdz 3119 eiro. Savukārt par braukšanu 0,5 promiļu reibumā autovadītājam pienākas naudas sods 500 līdz 2000 eiro apmērā. Par braukšanu 0,8 promiļu reibumā naudas sods ir no 800 līdz 3200 eiro, savukārt, ja ir vairāk par 1,5 promilēm, autovadītājam draud naudas sods no 1500 līdz 6000 eiro, kā arī tiesību zaudēšana uz termiņu no 1 līdz 2 gadiem. Par braukšanu bez drošības jostas autovadītājam var tikt piemērots naudas sods no 75 līdz 300 eiro, savukārt par braukšanu pie neatļautas gaismas – 150 līdz 599 eiro.

Francija – naudas sods līdz 4500 eiro
Par braukšanu ar neatļautu ātrumu Francijā draud sods līdz pat 1500 eiro. Par braukšanu Alkohola reibumā (ne vairāk par 0,8 promilēm) draud naudas sods līdz 135 eiro. Savukārt, ja autovadītājs ir vairāk nekā 0,8 promiļu reibumā, naudas sods ir 4500 eiro, kā arī tiek noteikta tiesību atņemšana uz 3 gadiem. Par drošības jostas neizmantošanu draud 135 eiro sods, savukārt par braukšanu pie neatļautas gaismas – 90 eiro.

Ķīna – draud pat ieslodzījums
Ķīnā par braukšanas ātruma pārkāpšanu sods ir 2000 juaņas, kas ir apmēram 250 eiro. Savukārt, ja autovadītājs brauc 0,5 promiļu reibumā, sods ir līdz 300 eiro, kā arī tiek piemērots 15 diennakšu ieslodzījums un tiesību atņemšana uz 3 līdz 6 mēnešiem. Gadījumā, ja autovadītājs pārvietojas bez drošības jostas, sods ir apmēram 10 eiro, savukārt par braukšanu pie neatļautas gaismas, naudas sods ir 30 eiro un 6 soda punkti. Sasniedzot 12 soda punktus, tiek atņemtas autovadītāja tiesības.

Japāna – naudas sodi sākot no 800 eiro
Japānā par braukšanu 0,5 promiļu reibumā draud naudas sods līdz pat 7000 eiro. Savukārt par ātruma pārsniegšanu sods ir, sākot no 800 eiro. Par stāvvietas likumu pārkāpšanu sods ir līdz pat 700 eiro, savukārt par drošības jostas neizmantošanu – 400 eiro. Par braukšanu pie neatļautas gaismas – naudas sods ir 350 eiro.

(no radio1.lv)