Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Renars Jūrmalis, piektdien, 2. decembrī, turpināja skatīt ieilgušo krimināllietu, kurā par būtisku kaitējumu dabai un cilvēku veselībai (Krimināllikuma 99. pants) apsūdzēts uzņēmējs, SIA "Ekovalis Latvija" valdes priekšsēdētājs Guntis Šalts.


Šajā sēdē, kurā bez apsūdzētā piedalījās arī cietušie – attālināti Balvu pašvaldības pārstāvji, bet klātienē – SIA "Horizonts 2" pārstāvis, kā arī prokurors Roberts Stivriņš, tiesnesis informēja, ka ir pieņēmis lēmumu mainīt apsūdzību – ne pēc būtības, bet tāpēc, ka Valsts vides dienests bija lūdzis par nenozīmīgu daļu samazināt apsūdzībā uzrādīto kaitējuma apjomu. Tāpat tiesnesis informēja, ka ir saņemts trešās puses – Kurzemes apgabaltiesas tiesu izpildītāja Jura Kalniņa – iesniegums. Tiesu izpildītājs lūdzis atcelt šī procesa ietvaros Šalta īpašumam Sūnu ielā 21 uzlikto arestu (aresta pamats: 2020.gada 15.jūlija VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes lēmums).


Lūgumu Kalniņš pamatojis ar to, ka Šalta vadītais uzņēmums SIA "Ekovalis Latvija" 14.novembrī, dienā, kad notika iepriekšējā tiesas sēde, ir likvidēts, bet pamatīgs saraksts gan ar uzņēmuma, gan Šalta parādiem palicis (piemēram, 32 239,22 eiro, kas jāpiedzen par labu SIA "Tirdzniecības nams "Kurši""). Lai pieņemtu lēmumu, tiesnesis uzklausīja prokurora, apsūdzētā un cietušo viedokļus, kuri iebilda pret aresta atcelšanu vai paļāvās uz tiesneša lēmumu.


Tiesas process turpināsies 14.decembrī, kad arī tiesnesis darīs zināmu savu lēmumu par aresta atcelšanu vai neatcelšanu īpašumam Sūnu ielā.


Kā redzams no Uzņēmumu reģistra datiem, tad, pamatojoties uz VID 28.jūnija lēmumu, 16.septembrī komercreģistrā izdarīts ieraksts par SIA "Ekovalis Latvija" darbības izbeigšanu. 21.septembrī "Latvijas Vēstnesī" izsludināts paziņojums par SIA darbības izbeigšanu, vienlaikus uzaicinot "Ekovalis Latvija" likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu.


Tā kā līdz 14. novembrim nebija iesniegts neviens pieteikums par likvidatora iecelšanu, "Ekovalim Latvija" nav pasludināts maksātnespējas process.


Līdz ar to 14.novembrī SIA "Ekovalis Latvija" izslēgts no komercreģistra. Lēmumu iespējams pārsūdzēt mēneša laikā.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka, saskaņā ar VID datiem šā gada martā stājās spēkā lēmums par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu. No šā gada 23. marta tam bija aizliegts veikt darījumus. Uz 25. martu "Ekovalis Latvija" nodokļu parāds bija 22 696,95 eiro, tāpat arī "Lursoft" datu bāzē pieejamā informācija liecināja, ka uzņēmumam reģistrēti vairāk nekā 20 kavētie maksājumi kopumā par nepilniem 20 tūkstošiem eiro.


Portāls arī vēstīja, ka nesen Kurzemes rajona tiesa attaisnoja Šaltu lietā, kurā viņš apsūdzēts par naudas izkrāpšanu no SIA "LNA" par labu SIA "Ekovalis Latvija". Attaisnotais spriedums gan ir pārsūdzēts augstākajā instancē, kur lietu plānots skatīt 8.decembrī.