Ceturtdien, 8.decembrī, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Ināra Rozīte sakarā ar iesniegto apelācijas sūdzību bija paredzējusi pārskatīt krimināllietu, kurā tika apsūdzēts SIA "Ekovalis Latvija" valdes priekšsēdētājs Guntis Šalts un kuru Kurzemes rajona tiesa attaisnoja. Šalts bija apsūdzēts pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas – par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu. Cietusī šajā gadījumā bija SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA).

Pirmās instances spriedumu bija pārsūdzējuši un lūguši taisīt jaunu nolēmumu gan Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurors Kaspars Čīma, gan advokāts Didzis Vilemsons, norādot, ka pirmā instance nav objektīvi un vispusīgi izvērtējusi pierādījumus, tendenciozi piešķirot lielāku uzticamību aizstāvības argumentiem.

Atbildot uz tiesneses Rozītes jautājumu, vai apelācijas process tiek uzturēts, prokurors, kurš sēdē aizstāja sākotnējo apsūdzības uzturētāju Čīmu, apliecināja, ka process tiek uzturēts, taču atzina, ka prokuratūra tikai nesen uzzinājusi par SIA "Ekovalis Latvija" likvidāciju, tāpēc uztur spēkā tikai to apsūdzības daļu, kas attiecas uz Gunti Šaltu, ne uzņēmumu. Līdz ar to apsūdzību nācies grozīt.

Tiesnesei nācās konstatēt, ka no prokuratūras nav saņemta grozītā apsūdzība. Lai prokurora Čīmas aizstājējs to varētu elektroniski atsūtīt, tika izsludināts pārtraukums. Taču arī pēc grozītās apsūdzības saņemšanas tiesa darbu nevarēja turpināt, jo Čīmas aizstājējs galu galā bija spiests atzīt, ka nav gatavs izklāstīt apsūdzību. Līdz ar to tiesnesei nācās nozīmēt jaunu sēdi 27.janvārī, kurā piedalītos pats Čīma, nevis viņa aizstājējs.

Īpaši sašutis par šādu prokuratūras "nenopietnu attieksmi" bija LNA advokāts Vilemsons, kurš atsakoties no divām citām sēdēm, bija speciāli braucis uz Liepāju no Rīgas, lai klātienē varētu piedalīties šīs lietas izskatīšanā.