Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Renars Jūrmalis, trešdien, 22. februārī, uzklausīja prokurora Roberta Stivriņa un aizstāvja Ērika Štālberga replikas pēc tiesas debatēm, kas notika 1.februārī, kā arī pēc apsūdzētā Gunta Šalta lūguma nozīmēja tiesas sēdi 28.februārī, lai uzklausītu apsūdzētā pēdējo vārdu, kuru tas nebija gatavs paust šajā sēdē. Pēc tam jau varēs gaidīt tiesas nolēmumu šajā lietā, kura tiesai nosūtīta 2020.gada 30.decembrī un sākta skatīt 2021.gada 19.maijā. Līdz šim notikušas 12 tiesas sēdes.

Likvidētās SIA "Ekovalis Latvija" valdes priekšsēdētājs Guntis Šalts šajā lietā apsūdzēts pēc Krimināllikuma 99. panta 2.daļas "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana, ja ar to radīts būtisks kaitējums" (likums grozīts 2022.gadā). Uzņēmums nodarbojās ar atkritumu, tajā skaitā bīstamo savākšanu un pārvadāšanu, taču tam izsniegtā Valsts vides dienesta atļauja neattiecās uz visu veidu bīstamajiem atkritumiem, kurus "Ekovalis Latvija" tomēr pārvadāja.


Sēdē tāpat kā iepriekš bez apsūdzētā piedalījās arī cietušie – Balvu pašvaldības pārstāve Iveta Kokoreviča attālināti, bet klātienē – Liepājas uzņēmuma SIA "Horizonts 2" pārstāvis Arturs Auziņš, kuri no tiesībām uz repliku atteicās.


No SIA "Horizonts 2" apsūdzētais nomāja teritoriju, kur turēja tādus pašus bīstamos atkritumus (naftalīns), kādi bija konstatēti Balvu pašvaldības teritorijā un kādus SIA "Ekovalis Latvija" līdzīgā apjomā izveda no SIA "Lielupes industriālais parks" teritorijas, nenorādot, kur tie palikuši. Gan Balvu pašvaldība, gan SIA "Horizonts 2" bīstamos atkritumus bija spiesti utilizēt par saviem līdzekļiem, un Balvu novada domei tas izmaksāja gandrīz 9,5 tūkstoši, SIA "Horizonts 2" – 6000 eiro, ko cietušie vēlas piedzīt no apsūdzētā.


Savukārt valsts apsūdzības uzturētāja prasība ir piespriest apsūdzētajam gadu ilgu cietumsodu un par nodarīto kaitējumu videi piedzīt no viņa par labu valstij Valsts vides dienesta aprēķināto un Valsts Ieņēmu dienesta uzturēto kaitējuma kompensāciju – 676 875,30 eiro (dabas resursu nodoklis desmitkāršā apmērā).


Prokurors savā replikā centās atspēkot debatēs viņam izteiktos pārmetumus, ka lietai pievienots nevajadzīgi daudz dokumentu, kas nav pierādījumi šajā lietā, un tā tiekot izrādīta necieņa tiesai, tajā skaitā aizstāvībai, kurai tie visi jālasa. Tāpat prokurors noraidīja aizstāvības pārmetumus, kas balstīti uz tēzi "ja nav līķa, nav nozieguma", proti, ne vienmēr, un jo sevišķi vides noziegumos, kaitējums videi ir tūlītējs. Tāpēc svarīgi ir vērtēt arī potenciālos vides apdraudējuma riskus.


Apsūdzētā aizstāvis Štālbergs savā replikā norādīja, ka vēlreiz atkārto debatēs sacīto: "lai varētu pierādīt noziedzīga nodarījuma sastāvu, ir jābūt materiāli konstatētām sekām", bet šajā gadījumā, pēc Štālberga teiktā, ir tikai "kļūdains prokurora pieņēmums" un Šaltam varot pārmest vienīgi nepareizas atskaites vai to trūkumu.


Irliepaja.lv jau iepriekš vēstīja, ka prokurors Roberts Stivriņš, skaidrojot pret Šaltu izvirzītās apsūdzības būtību, uzsvēra, ka atkritumi ir savākti, bet nav zināms, kur tie paliek, jo SIA "Ekovalis Latvija" nav norādījis, kam tie nodoti. Tāpat ir bijis daudz netiešu pierādījumu un sakritību, kaut vai par to pašu jau pieminēto naftalīnu, kas norāda uz uzņēmumu "Ekovalis Latvija" un tā valdes locekli.


Prokurors arī norādīja, ka "atkritumi ņemti no vairākiem, ap divdesmit uzņēmumiem".