Pēc tam, kad 27.septembrī Kurzemes rajona tiesas tiesnese Anita Eglija nolasīja attaisnojošu spriedumu krimināllietā, kurā uzņēmējs Guntis Šalts apsūdzēts pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas – par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu, cietušās puses – SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA)  – advokāts Didzis Vilemsons portālam irliepaja.lv apliecināja, ka, tiklīdz būs sagaidīts pilnais spriedums, tas desmit dienu laikā tiks pārsūdzēts.


Tas nu ir noticis – spriedumu pārsūdzējis gan LNA advokāts, gan Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurors Kaspars Čīma,

un apelācijas instances – Kurzemes apgabaltiesas – tiesnese Ināra Rozīte paredzējusi lietu skatīt sēdē, kas notiks 8.decembrī.

Kamēr nav beigusies lietas izskatīšana apelācijas instancē un nav zināms tās iznākums, atsevišķu civilprasību par materiālā kaitējuma atlīdzību 19 606, 77 eiro apmērā LNA tiesā necels, portālam irliepaja.lv sacīja Vilemsons.


Kurzemes rajona tiesas tiesnese Anita Eglija attaisnojošo spriedumu pamatoja ar to, ka apsūdzība par svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos un ar viltu, nav pierādīta. Proti, izvērtējot visus lietā esošos pierādījumus, tiesa nekonstatēja, ka Šalts būtu apmānījis LNA. Kā atzina tiesnese, no visiem pierādījumiem izriet, ka


LNA bija zināms, ka "Gaso" veica gāze vada izbūvi līdz renovētajai ēkai, taču, to zinot, akceptēja šo darbu iekļaušanu ikmēneša darbu izpildes aktos.

Tiesnese arī norādīja – "varbūt, ja lieta būtu rūpīgāk izmeklēta, būtu citādāka apsūdzība un būtu citādāks spriedums".


Savukārt LNA advokāts uzsvēra: tas ir neapstrīdams fakts, ka "Ekovalis Latvija" ir saņēmis nepamatotu atlīdzību par darbiem, ko nav veicis.


Jau ziņots, ka Šalta vadītais uzņēmums "Ekovalis Latvija" uzvarēja virknē "LNA" izsludināto iepirkumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju, taču piecos gadījumos "LNA" līgumus lauza, jo "Ekovalis Latvija" nespēja iekļauties noteiktajos būvdarbu termiņos. Neilgi pēc tam, atsaucoties Šalta iesniegumam, SIA "LNA" ieradās KNAB izmeklētāji, kuri pēc tam lietu nodeva Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai, kura izvirzīja apsūdzību Guntim Šaltam.


Šalts ir izteicies, ka esot vērsis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzmanību uz to, ka vajadzētu pārbaudīt arī citu, iepriekš veikto LNA apsaimniekoto māju renovācijas dokumentāciju, taču KNAB uzskatījis, ka tas uz šo lietu neattiecas.

Jāatgādina, ka šī nav vienīgā krimināllieta, kurā apsūdzēts Guntis Šalts. 14.novembrī Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Renars Jūrmalis uzklausīs tiesu debates krimināllietā, kurā SIA "Ekovalis Latvija" valdes priekšsēdētājs Guntis Šalts, kurš savu vainu neatzīst, apsūdzēts pēc Krimināllikuma 99.panta 2.daļas – par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm.