Neapmierināts ar atbildi uz deputāta pieprasījumu, Jānis  Vilnītis iesaista pārstāvi jauna Kvalitātes balvas nolikuma izstrādē.

Deputāts Jānis Vilnītis informēja portālu, ka ir saņēmis atbildi uz savu domes priekšsēdētāja vietniecei Silvai Goldei iesniegto pieprasījumu par izglītības Kvalitātes balvas piešķiršanas kritērijiem.

"Atbilde mani neapmierināja – saņēmu tos pašus dokumentus, ar kuriem jau biju iepazinies: lēmumu, nolikumu, tabulas,” atzina Vilnītis.

Deputāts piedāvājis kopā ar izglītības speciālistiem no Zatlera Reformu partijas Liepājas nodaļas sagatavot savu nolikuma variantu, kā turpmāk objektīvāk izraudzīties Kvalitātes balvas kandidātus. "Šo priekšlikumu neatbalstīja, tāpēc izlēmām iesaistīt savu cilvēku – Ritu Vilnīti, kurai ir divas augstākās pedagoģiskās izglītības, – domes izveidotajā darba grupā, kas izstrādās jaunu Kvalitātes balvas piešķiršanas nolikumu.”

Pēc Vilnīša teiktā, darba grupa, kas ”it kā strādā jau kopš pagājušā gada”, gan vēl ne reizi neesot sanākusi kopā.

Silva Golde portālam apliecināja, ka tik tiešām paredzēts izstrādāt jaunu izglītības Kvalitātes balvas nolikumu ar citādākiem kritērijiem.

"Kopš pavasara jau konsultējamies ar skolu direktoriem, taču, lai varētu izveidot citu nolikumu, ir jāsagaida jaunā centralizēto eksāmenu vērtēšanas kārtība, kas stāsies spēkā jau šogad,” sacīja Golde.