Liepājas partijas valdes sēdē pieņemts lēmums mirušās Silvas Goldes vietā Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieka amatam apstiprināšanai domes sēdē virzīt deputātu Vilni Vitkovski.

Vilnis Vitkovskis no "Liepājas partijas" ievēlēto deputātu vidus izvēlēts kā piemērotākais kandidāts domes priekšsēdētāja vietnieka amatam, ņemot vērā viņa ilggadējo pieredzi pašvaldības darbā un zināšanas par pilsētas attīstības procesiem, ilgstoši vadot Attīstības pārvaldi, portālu informēja Liepājas partija.

Jāuzsver, ka V.Vitkovskis šobrīd ir nosaukts kā Liepājas partijas izraudzītais kandidāts, taču galīgo lēmumu par jauna domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu jāizskata un jāpieņem Liepājas domes sēdē, jo saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumu domes priekšsēdētāja vietniekus deputāti, atklāti un vārdiski balsojot, ievēlē no sava vidus uz domes pilnvaru laiku.

Silva Golde līdz šim Liepājas domē bija atbildīga par izglītības, kultūras un sporta jomām. Viņa vadīja pastāvīgo Izglītības, kultūras un sporta komiteju, bija komisijas priekšsēdētāja Kultūras lietu komisijā, Sporta komisijā un Izglītības komisijā, savukārt kā ievēlēta locekle darbojās Finanšu komitejā un tai pakļautajā Budžeta komisijā.

Ņemot vērā, ka būs mainījies deputātu sastāvs, plānots pārskatīt arī domes pastāvīgo komiteju un komisiju sastāvu.