Ceturtdienas, 10.maija, Finanšu komitejas sēdē apstiprināts Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžeta pieaugums kopumā par 2,05 miljoniem eiro.

Lielāko pieauguma daļu sastāda ieņēmumi no SIA "Liepājas enerģija" dividendēm, kā izteicās domes izpilddirektors Ronalds Fricbergs, tās šoreiz sasniegušas rekordu – 1,6 miljonus eiro.

Sadalot budžeta pieaugumu, kā prioritāti deputāti atbalstīja finansējuma novirzīšanu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai, piešķirot klāt jau esošajam programmas finansējumam – 50 000 eiro vēl 749 962 eiro. Kultūras pieminekļu saglabāšanai jeb vēsturisko ēku renovācijai piešķirti vēl 156 617 eiro (100 000 eiro programmai bija atvēlēti jau iepriekš), savukārt nekustamā īpašuma iegādei Brīvības ielā 95B paredzēti 243 000 eiro (šo īpašumu pašvaldība iegādājās izsolē, jo nākotnē te paredzēta satiksmes pārvada būve).

Projekta "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta" neattiecināmo izmaksu segšanai piešķirti 65178 eiro, projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" papildus remonta izdevumu segšanai – 167 000 eiro. Dzimtsarakstu nodaļas teritorijas labiekārtošanas darbiem ielas pusē un projektēšanās izmaksām atvēlēti 10 260 eiro.

85 000 eiro piešķirti SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" pilotu skolas atvēršanai. Tāpat 34 250 eiro atvēlēti lietus kanalizācijas izbūvei, savukārt pašvaldības dzīvojamā fonda attīstīšanai 70 000 eiro (divu jaunajiem speciālistiem paredzētu dzīvokļu remontam Stendera ielā 5).

Deputāts Valērijs Agešins Finanšu komitejas sēdē balsojumā atturējās, jo netika ņemts vērā viņa ierosinājums novirzīt daļu papildieņēmumu bērnu rotaļlaukumu programmai, "lai nebūtu tikai pa vienam jaunam laukumam gadā". Izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens gan skaidroja, ka arī iekšpagalmu labiekārtošanai atvēlētais līdzfinansējums saistīts ar rotaļlaukumu izveidi – vismaz trīs šogad iesniegtajos projektos tādi esot paredzēti.

Kopējais Liepājas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam palielinās un ir 112 956 343 eiro, kuru veido pašvaldības budžeta ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums, un maksas pakalpojumi, informēja domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.