Šī gada sākumā stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas tostarp nosaka, ka izpilddirektors un viņa vietnieki pašvaldībās ir ieceļami amatā nevis uz nenoteiktu laiku kā līdz šim, bet uz terminētu laiku – pieciem gadiem. Līdz ar to domes sēdē šodien pieņemts lēmums turpināt darba tiesiskās attiecības ar līdzšinējo izpilddirektoru un viņa vietniekiem uz pieciem gadiem, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Līdzšinējais Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš un izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens piekrituši turpināt darba tiesiskās attiecības.

Ronalds Fricbergs izpilddirektora amatā strādā kopš 2017.gada 13.jūlija, savukārt Didzis Jēriņš izpilddirektora vietnieka amatā ir no 2006.gada 12.jūnija, bet Mārtiņš Tīdens – no 2010.gada 4.janvāra.

Pašvaldību likuma 21. panta ceturtā daļa nosaka minimālās prasības pašvaldības izpilddirektora iecelšanai amatā, savukārt likuma pārejas noteikumu 4. punkts nosaka pienākumu pašvaldības domei līdz 2023.gada 30.jūnijam lemt par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar pašvaldības līdzšinējo izpilddirektoru un viņa vietniekiem.

Pēc lēmuma pieņemšanas ar pašvaldības izpilddirektoru un izpilddirektora vietniekiem tiks noslēgts jauns darba līgums uz noteiktu laiku – pieciem gadiem, pilnvaru termiņu skaitot no domes lēmuma pieņemšanas dienas.