Deputāti 20. februāra domes sēdē pieņēma lēmumu izveidot "Liepājas pilsētas domes Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisiju". Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts vicemērs kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, par tās locekļiem – Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, Sporta pārvaldes vadītājs Elans Strazdiņš, Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa, kā arī domes Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols.


"Saskaņas" deputāte Ludmila Rjazanova rosināja atlikt komisijas nolikuma apstiprināšanu līdz jaunai redakcijai – "Gaidījām nolikumu sešus mēnešus, varam uzgaidīt vēl vienu mēnesi".


Pēc deputātes sacītā, no viņas iesniegtajiem priekšlikumiem vērā ņemts tikai viens – izlabots datums no 2010. gada 20. februāra uz 2020. gada 20. februāri.

 
Nav ņemts vērā ierosinājums nolikuma 2. punktu – par prioritāri atbalstāmajām nozarēm (uzņēmējdarbība, izglītība, veselība, sports un IT) – papildināt ar vārdu "tūrisms".


"Tad kāpēc komisijas sastāvā ir iekļauta tūrisma biroja vadītāja Inta Šoriņa?" – vaicāja deputāte, uz ko Deksnis paskaidroja, ka atbalsts tūrismam nav izslēgts, jo to var ietilpināt uzņēmējdarbības nozarē.


Deputāte arī norādīja, ka, skatot jautājumu Finanšu komitejā, kopīgā atbalsta summa bijusi 50 000 eiro, bet līdz domes sēdei tā sarukusi uz 40 000 eiro.


Deputāte pat bija sagatavojusi diagrammu, kurā atspoguļoti dati par pasākumu līdzfinansēšanu laikā no 2015. līdz 2019. gadam.


"Šajā laikā ir līdzfinansēti 30 pasākumi, no tiem 25 gadījumos piešķirti 500 līdz 4 400 eiro, un tikai piecos gadījumos, no kuriem savukārt divus rīkojis Mārtiņa Gineiša uzņēmums, tas bija līdz 9 500 eiro," norādīja deputāte.


Rjazanova iebilda pret komisijai piešķirtajām tiesībām pieņemt lēmumu līdzfinansēt konferences, piešķirot līdz 9 999 eiro.


Viņa rosināja atļaut komisijai lemt par finansēm līdz 4 999 eiro, bet par lielākām summām lēmumus pieņemt domes sēdē.

 
Rjazanova arī norādīja uz faktu, ka kultūras un mākslas nozarē pašvaldības atbalsts projektiem ir tikai no 1000 līdz 5000 eiro, NVO projektiem – no 500 līdz 3000 eiro, mazo un vidējo komercsabiedrību atbalstam – no 2500 līdz 15 000 eiro.


Deputāti tomēr nobalsoja par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikumu sagatavotajā redakcijā.