Decembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par izmaiņām vairāku komisiju sastāvos, kuru rezultātā atsevišķās pastāvīgajām komitejām pakļautajās komisijās šogad strādās citi komisiju locekļi vai arī vieta paliks brīva.

Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijā bijušā vicemēra, tagad Saeimas deputāta Ata Dekšņa vietā kā komisijas priekšsēdētājs darbosies viņa pēctecis domē – Salvis Roga. Savukārt Elana Strazdiņa, kurš pērn augustā atstāja Sporta pārvaldes vadītāja amatu, lai turpmāk pildītu Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieka amatu, vietā komisijā darbosies jaunais Sporta pārvaldes vadītājs Aivis Tints.


Aivis Tints turpmāk aizvietos Elanu Strazdiņu arī šajās komisijās: Komisijā valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadalei; Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijā; Sporta komisijā; Konkursa komisijā bērnu un jauniešu nometņu iesniegto projektu izvērtēšanai.


Izmaiņas notikušas arī Jaunatnes lietu komisijā, kurā Tatjanu Makoviju turpmāk aizvietos Kristīne Reine Saponaro, bet Andri Kāpostu – Inga Birzgale. Savukārt no dalības Sabiedrības veselības komisijā atkāpusies Justīne Rudzīte un Edvīna Strika vietu domē ieņēmušais Liepājas reģionālās slimnīcas Traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļas traumatologs – ortopēds Jānis Vozņesenskis.


Izmaiņas arī Reliģisko lietu komisijā, kurā Sergeja Ivanova vietā darbosies Līvija Baltrušaite-Karzone.

Lūgumu atbrīvot viņu no dalības Kultūras lietu komisijā izteikusi Ilze Dimza, pamatojot to ar komisijas ilgstošu bezdarbību – pusotra gada laikā sasaukta tikai viena komisijas sēdē – decembrī, jau pēc tam, kad Dimza uzrakstījusi iesniegumu. Deputāti šo lūgumu akceptēja.


Turpmāk Kultūras lietu komisija būs deviņu cilvēku sastāvā: Antra Brūna, Eva Ciekurze, Liena Dāvida, Linda Zulmane, Dace Kārkla, Monta Krafte, Leons Leščinskis, Timurs Tomsons, komisijas priekšsēdētājs – Juris Jirgens.