Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 16.februārī pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Informatīvs ziņojums par uzņēmuma "Trenkturas" ikgadējā piekrastes pārgājiena "Coastline Trek" organizēšanu Liepājā. S.Pusaudze
2. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027.gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
3. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošanai Krūmu ielā 8, Liepājā. A.Bokuma
4. Par projektu "Aprīkojuma iegāde ūdenstilpju attīrīšanas tehnikai, Liepājā". A.Bokuma
5. Par Liepājas lidostas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. A.Sprūde
6. Par grozījumu 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". T.Malkevičs
7. Par pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" darba plānu 2023. gadam. T.Malkevičs
8. Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" darba plānu 2023. gadam V.Šalms
9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2020.gada 20. februāra nolikumā Nr. 6 "Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu". A.Vītols
10. Par nekustamo īpašumu nodošanu. M.Egmanis
11. Par starpgabalu (Parka iela 2, Liepāja). M.Egmanis
12. Par zemes vienības daļas Liepājā, Zvejnieku alejā 2 zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
13. Par Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.D6.1) daļas atklāto zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
14. Par Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.D6.3) daļas atklāto zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
15. Par Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.D4) daļas atklāto zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
16. Par Liepājas pilsētas Jūras piekrastes sauszemes joslas (vieta Nr.22p) daļas atklāto zemes nomas tiesību izsoli. M.Egmanis
17. Par zemesgabala Liepājas Jūras piekrastes sauszemes joslas daļas (vieta Nr.D7.1) nomas līguma nosacījumu izmaiņām. M.Egmanis
18. Par zemesgabala 14.novembra bulvārī, blakus nekustamajam īpašumam 14.novembra bulvārī 17, daļas iznomāšanu. M.Egmanis
19. Par zemesgabala Slimnīcas ielā 6, pretī nekustamajam īpašumam Slimnīcas ielā 9, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
20. Par zemesgabala Lībiešu ielā 3 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
21. Par zemesgabala Talsu ielā 2 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
22. Par zemesgabala Ganību ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ganību ielā 186, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
23. Par zemesgabalu Latgales ielā 6 un Nākotnes ielā daļu nomas līgumu darbības termiņu pagarināšanu. M.Egmanis
24. Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas nodošanu lietošanā. M.Egmanis
25. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
26. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 3–16 atsavināšanu. M.Egmanis
27. Informatīvs ziņojums par sabiedrisko tualešu apsaimniekošanu Liepājā. J.Neimanis

Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 16.februārī pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. D.Mejere
2. Par Liepājas pilsētas bāriņtiesas darbību 2022. gadā. T.Ziemele
3. Informatīvs ziņojums par nodibinājuma "Centra MARTA Liepājas nodibinājums" darbību. M.Lapsa
4. Par Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijas darbu 2022. gada otrajā pusgadā. U.Lipskis

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 16.februārī pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2023.gadā. K.Niedre–Lathere
2. Par Liepājas valstspilsētas gada balva zinātnē noteikumiem. K.Niedre–Lathere
3. Par grozījumiem 2017. gada 14. septembra lēmumā "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu". T.Tomsons
4. Par grozījumiem 2020.gada 15.oktobra nolikumā Nr.28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam". M.Putra
5. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm kultūras nozarē. J.Jirgens
 
Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 16.februārī pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem 2017. gada 14. septembra lēmumā "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu". T.Tomsons
2. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2023. gadā. K.Niedre–Lathere
3. Par Liepājas lidostas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. A.Sprūde
4. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. D.Mejere
5. Par grozījumu 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". T.Malkevičs
6. Par grozījumu 2020. gada 15. oktobra nolikumā Nr. 28 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības dotāciju piešķiršanu sporta organizāciju atbalstam". M.Putra
7. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.–2027. gadam" aktualizēšanu. A.Ruperts
8. Par projektu "Aprīkojuma iegāde ūdenstilpju attīrīšanas tehnikai, Liepājā". A.Bokuma
9. Par nekustamo īpašumu nodošanu. M.Egmanis
10. Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas nodošanu lietošanā. M.Egmanis
11. Par būvju nojaukšanu Teodora Breikša ielā 45, Liepājā. M.Egmanis
12. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 3–16 atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Cietokšņa ielā 4 izsolei. M.Egmanis
15. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 3 izsolei. M.Egmanis
16. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 8 izsolei. M.Egmanis
 
Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš